جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19643تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش806,565,000525,000,0001393/07/05
19644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1487,000,0001,036,000,0001393/07/05
19637تهراندیباجیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/07/03
19638تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001393/07/03
19639تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001393/07/03
18804تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001393/06/29
18805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1008,700,000870,000,0001393/06/29
18496تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش2505,000,0003,750,000,0001393/06/27
18503تهراندیباجیمستغلاتفروش13715,000,0001393/06/27
18269تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393/06/26
18270تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش3068,500,0002,601,000,0001393/06/26
18284تهرانجردن آپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001393/06/26
18048تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11810,000,0001,180,000,0001393/06/24
17563تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001393/06/22
17573تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,600,0001,204,000,0001393/06/22
17578تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/06/22
17355تهرانگاندیآپارتمانپیش فروش7011,000,000770,000,0001393/06/21
16483تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393/06/15
16458تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1517,000,0001,057,000,0001393/06/15
16434تهراندیباجی حنوبیآپارتمانفروش1088,600,000928,800,0001393/06/15
16082تهراندولت - دیباچیآپارتمانفروش1039,750,0001,000,000,0001393/06/12
Page top