املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29200تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393-10-03
28836تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1196,100,000725,900,0001393-09-30
28686تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش587,070,000410,000,0001393-09-29
28701تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-09-29
28702تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001393-09-29
28723تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1056,476,190680,000,0001393-09-29
28750تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001393-09-29
28528تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش19514,000,0002,730,000,0001393-09-27
28578تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001393-09-27
28602تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-09-27
28515تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش726,950,000500,000,0001393-09-26
28516تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393-09-26
28127تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1498,500,0001,266,500,0001393-09-23
28211تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001393-09-23
27991تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش406,750,000270,000,0001393-09-20
27992تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12415,000,0001,860,000,0001393-09-20
27993تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1069,500,0001,007,000,0001393-09-20
27595تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-09-18
27609تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1148,400,000957,600,0001393-09-18
27632تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,400کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27372تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393-09-17
27350تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1059,100,000955,500,0001393-09-15
27352تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393-09-15
27357تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001393-09-15
26639تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش705,715,0001,200,000,0001393-09-09
26510تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393-09-08
25288تهراندیباجی حنوبیاداریفروش407,500,000300,000,0001393-08-24
25328تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش989,185,000900,000,0001393-08-24
25329تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50116,000,0008,016,000,0001393-08-24
25362تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش74703,000520,000,0001393-08-24
Page top