جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21349تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393/07/19
20794تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش12011,000,0001,320,000,0001393/07/14
20795تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393/07/14
20798تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/07/14
20799تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2488,500,0002,108,000,0001393/07/14
20856تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش906,250,000562,500,0001393/07/14
20857تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393/07/14
20858تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1049,000,000936,000,0001393/07/14
20882تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001393/07/14
20910تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1509,000,0001,422,000,0001393/07/14
20929تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش5112,000,000612,000,0001393/07/14
20684تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش966,515,000625,000,0001393/07/12
20685تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش986,950,000680,000,0001393/07/12
20044تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,155,000465,000,0001393/07/07
19983تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001393/07/06
19643تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش806,565,000525,000,0001393/07/05
19644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1487,000,0001,036,000,0001393/07/05
19637تهراندیباجیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/07/03
19638تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001393/07/03
19639تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001393/07/03
18804تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001393/06/29
18805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1008,700,000870,000,0001393/06/29
18496تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش2505,000,0003,750,000,0001393/06/27
18503تهراندیباجیمستغلاتفروش13715,000,0001393/06/27
18269تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393/06/26
18270تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش3068,500,0002,601,000,0001393/06/26
18284تهرانجردن آپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001393/06/26
18048تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11810,000,0001,180,000,0001393/06/24
17563تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001393/06/22
17573تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,600,0001,204,000,0001393/06/22
Page top