املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34577تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1258,600,0001,075,000,0001393-11-19
34579تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,300,0001,069,500,0001393-11-19
33818تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1049,000,000936,000,0001393-11-12
33819تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001393-11-12
33126تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,600,0001,204,000,0001393-11-06
32971تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-11-05
32972تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1366,100,000829,600,0001393-11-05
32602تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش988,170,000800,000,0001393-11-01
32261تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001393-10-29
32288تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001393-10-29
32119تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش906,700,000600,000,0001393-10-27
32092تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25014,500,0003,625,000,0001393-10-27
31534تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001393-10-22
31595تهراندیباجی جنوبیویلافروش27016,000,0004,320,000,0001393-10-22
31396تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش11721,400,0002,500,000,0001393-10-21
31397تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2289,000,0002,052,000,0001393-10-21
31402تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-10-21
31437تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-10-21
31230تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001393-10-20
30690تهراندیباجی جنوبیاداریفروش808,000,000640,000,0001393-10-15
30271تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12410,000,0001,240,000,0001393-10-11
30299تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1266,000,000750,000,0001393-10-11
30360تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش42918,000,0007,722,000,0001393-10-11
29917تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001393-10-09
29867تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393-10-08
29868تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش7515,000,0001,125,000,0001393-10-08
29463تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش568,400,000470,000,0001393-10-06
29524تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش71017,000,00012,070,000,0001393-10-06
29376تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1458,300,0001,203,500,0001393-10-05
29116تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11810,000,0001,180,000,0001393-10-03
Page top