جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28516تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393/09/26
28127تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1498,500,0001,266,500,0001393/09/23
28211تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001393/09/23
27991تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش406,750,000270,000,0001393/09/20
27992تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12415,000,0001,860,000,0001393/09/20
27993تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1069,500,0001,007,000,0001393/09/20
27595تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393/09/18
27609تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1148,400,000957,600,0001393/09/18
27632تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,400کارشناسیکارشناسی1393/09/18
27372تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393/09/17
27350تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1059,100,000955,500,0001393/09/15
27352تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393/09/15
27357تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001393/09/15
26639تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش705,715,0001,200,000,0001393/09/09
26510تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393/09/08
25288تهراندیباجی حنوبیاداریفروش407,500,000300,000,0001393/08/24
25328تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش989,185,000900,000,0001393/08/24
25329تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50116,000,0008,016,000,0001393/08/24
25362تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش74703,000520,000,0001393/08/24
24660تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش177کارشناسیکارشناسی1393/08/19
24229تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393/08/17
24317تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش6511,500,000747,500,0001393/08/17
22854تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393/08/04
22169تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1239,200,0001,131,600,0001393/07/27
22170تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1056,476,190680,000,0001393/07/27
22219تهراندیباجیکلنگیفروش11721,370,0002,500,000,0001393/07/27
21678تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393/07/23
21679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش24011,200,0002,688,000,0001393/07/23
21680تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393/07/23
21677تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/07/22
Page top