املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36334تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-12-05
35838تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001393-11-30
35839تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش885,113,000450,000,0001393-11-30
35374تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1066,605,000700,000,0001393-11-26
35375تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش848,500,000714,000,0001393-11-26
34577تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1258,600,0001,075,000,0001393-11-19
34579تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,300,0001,069,500,0001393-11-19
33818تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1049,000,000936,000,0001393-11-12
33819تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001393-11-12
33126تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,600,0001,204,000,0001393-11-06
32971تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-11-05
32972تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1366,100,000829,600,0001393-11-05
32602تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش988,170,000800,000,0001393-11-01
32261تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001393-10-29
32288تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001393-10-29
32119تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش906,700,000600,000,0001393-10-27
32092تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25014,500,0003,625,000,0001393-10-27
31534تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001393-10-22
31595تهراندیباجی جنوبیویلافروش27016,000,0004,320,000,0001393-10-22
31396تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش11721,400,0002,500,000,0001393-10-21
31397تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2289,000,0002,052,000,0001393-10-21
31402تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-10-21
31437تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-10-21
31230تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001393-10-20
30690تهراندیباجی جنوبیاداریفروش808,000,000640,000,0001393-10-15
30271تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12410,000,0001,240,000,0001393-10-11
30299تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1266,000,000750,000,0001393-10-11
30360تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش42918,000,0007,722,000,0001393-10-11
29917تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001393-10-09
29867تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393-10-08
Page top