املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48336تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-04-23
48025تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,20016,175,00011,000,000,0001394-04-20
48026تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1347,500,0001,000,000,0001394-04-20
47240تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-10
47241تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش848,500,000714,000,0001394-04-10
47242تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001394-04-10
46609تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1809,300,0001,674,000,0001394-04-06
46639تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش42013,500,0002,254,500,0001394-04-06
44035تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش17218,000,0001394-03-12
44059تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394-03-12
43871تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394-03-10
43878تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,300,000622,500,0001394-03-10
43814تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش40025,000,0001394-03-09
43819تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش125105,000,0001,312,500,0001394-03-09
43632تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1394-03-07
43571تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1394-03-06
43577تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-03-06
43609تهراندیباجی شمالیکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1394-03-06
43201تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-03-04
43202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12310,000,0001,230,000,0001394-03-04
43203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1629,000,0001,458,000,0001394-03-04
43204تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1347,600,0001,018,400,0001394-03-04
42800تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش806,560,000525,000,0001394-03-02
42801تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1498,500,00012,665,000,0001394-03-02
42807تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,100,000891,000,0001394-03-02
42244تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1958,500,0001,657,500,0001394-02-28
42253تهراندیباجی شمالیکلنگیفروش84020,000,00010,800,000,0001394-02-28
41830تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1225,900,000720,000,0001394-02-23
41831تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394-02-23
41837تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1228,850,0001,080,000,0001394-02-23
Page top