جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41457تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/02/21
41185تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش434,651,000200,000,0001394/02/19
41200تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394/02/19
41201تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش13515,900,0002,146,499,9681394/02/19
40958تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,47018,500,00012,580,000,0001394/02/15
40959تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001394/02/15
40733تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,400,0001,175,000,0001394/02/13
40734تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25015,000,0003,750,000,0001394/02/13
40545تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001394/02/09
40546تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/02/09
40547تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001394/02/09
40382تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش60018,000,0007,200,000,0001394/02/08
40383تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50016,000,0008,096,000,0001394/02/08
40384تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1049,000,000936,000,0001394/02/08
40385تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394/02/08
40167تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش15021,245,0007,500,000,0001394/02/05
40168تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/02/05
40169تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,275,000800,000,0001394/02/05
40170تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/02/05
39888تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/01/31
39889تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1779,200,0001,628,400,0001394/01/31
39890تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/01/31
39452تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش836,025,000500,000,0001394/01/26
39453تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1075,890,000630,000,0001394/01/26
39454تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394/01/26
39455تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001394/01/26
39044تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001394/01/24
39054تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/01/24
39073تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/01/24
39154تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش14520,000,0001394/01/24
Page top