املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54254تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001394-06-17
54255تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394-06-17
54256تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-17
53764تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-06-14
53765تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1075,420,561580,000,0001394-06-14
53441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394-06-11
53442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394-06-11
52786تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394-06-05
52787تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش18716,000,0001,200,000,0001394-06-05
52790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,500,0001394-06-05
52501تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-06-03
52507تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-06-03
52035تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394-05-31
52057تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16510,200,0001,683,000,0001394-05-31
51545تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش21513,500,0002,902,500,0001394-05-22
51537تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394-05-22
50478تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش77490,000,0001394-05-12
50479تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-05-12
49254تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-05-03
48731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-04-29
48608تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394-04-25
48609تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12310,000,0001,230,000,0001394-04-25
48610تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1629,000,0001,458,000,0001394-04-25
48334تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش80کارشناسیکارشناسی1394-04-23
48335تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش14017,500,0001394-04-23
48336تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-04-23
48025تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,20016,175,00011,000,000,0001394-04-20
48026تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1347,500,0001,000,000,0001394-04-20
47240تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-10
47241تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش848,500,000714,000,0001394-04-10
Page top