جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43871تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394/03/10
43878تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,300,000622,500,0001394/03/10
43814تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش40025,000,0001394/03/09
43819تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش125105,000,0001,312,500,0001394/03/09
43632تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1394/03/07
43571تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1394/03/06
43577تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/03/06
43609تهراندیباجی شمالیکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1394/03/06
43201تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/03/04
43202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12310,000,0001,230,000,0001394/03/04
43203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1629,000,0001,458,000,0001394/03/04
43204تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1347,600,0001,018,400,0001394/03/04
42800تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش806,560,000525,000,0001394/03/02
42801تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1498,500,00012,665,000,0001394/03/02
42807تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,100,000891,000,0001394/03/02
42244تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1958,500,0001,657,500,0001394/02/28
42253تهراندیباجی شمالیکلنگیفروش84020,000,00010,800,000,0001394/02/28
41830تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1225,900,000720,000,0001394/02/23
41831تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/02/23
41837تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1228,850,0001,080,000,0001394/02/23
41846تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001394/02/23
41457تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/02/21
41185تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش434,651,000200,000,0001394/02/19
41200تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394/02/19
41201تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش13515,900,0002,146,499,9681394/02/19
40958تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,47018,500,00012,580,000,0001394/02/15
40959تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001394/02/15
40733تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,400,0001,175,000,0001394/02/13
40734تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25015,000,0003,750,000,0001394/02/13
40545تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001394/02/09
Page top