جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52507تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394/06/03
52035تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394/05/31
52057تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16510,200,0001,683,000,0001394/05/31
51545تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش21513,500,0002,902,500,0001394/05/22
51537تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394/05/22
50478تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش77490,000,0001394/05/12
50479تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/05/12
49254تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394/05/03
48731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/04/29
48608تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394/04/25
48609تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12310,000,0001,230,000,0001394/04/25
48610تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1629,000,0001,458,000,0001394/04/25
48334تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش80کارشناسیکارشناسی1394/04/23
48335تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش14017,500,0001394/04/23
48336تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/04/23
48025تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,20016,175,00011,000,000,0001394/04/20
48026تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1347,500,0001,000,000,0001394/04/20
47240تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394/04/10
47241تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش848,500,000714,000,0001394/04/10
47242تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001394/04/10
46609تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1809,300,0001,674,000,0001394/04/06
46639تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش42013,500,0002,254,500,0001394/04/06
44035تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش17218,000,0001394/03/12
44059تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394/03/12
43871تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394/03/10
43878تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,300,000622,500,0001394/03/10
43814تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش40025,000,0001394/03/09
43819تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش125105,000,0001,312,500,0001394/03/09
43632تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1394/03/07
43571تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1394/03/06
Page top