املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62631تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-09-17
62323تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-09-14
62235تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه30018,000,0009,600,000,0001394-09-10
62057تهراندیباجیآپارتمانفروش1486,500,000962,000,0001394-09-09
61865تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1526,200,000942,400,0001394-09-07
61329تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16012,400,0001,984,000,0001394-09-01
61126تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-08-28
61012تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-08-27
61014تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-08-27
61015تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش954,800,000456,000,0001394-08-27
60633تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1747,900,0001,375,000,0001394-08-25
60681تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-08-25
60435تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-08-23
60450تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-08-23
59926تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001394-08-18
59911تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1148,000,000912,000,0001394-08-18
59910تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-08-18
59117تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394-08-10
59136تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18713,000,0002,431,000,0001394-08-10
58957تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش37012,000,0005,160,000,0001394-08-07
58943تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1859,500,0001,757,500,0001394-08-07
58942تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394-08-07
58384تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394-07-29
57468تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1569,200,0001,131,600,0001394-07-21
57470تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001394-07-21
57471تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1708,500,0001394-07-21
57564تهراندیباجی جنوبی آپارتمانفروش16510,000,0001,650,000,0001394-07-21
57125تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش675,230,000350,000,0001394-07-16
55995تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1058,600,000903,000,0001394-07-04
55732تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش64015,000,0001394-07-01
Page top