جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81510تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/08/03
88281تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره502,000,00035,000,0001395/08/03
88147تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/08/02
88146تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,200,00050,000,0001395/08/02
87972تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1704,700,00085,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87970تهراندیباجی جنوبیویلارهن و اجاره30026,000,000200,000,0001395/08/01
87904تهراندیباجی جنوبیویلافروش30018,000,0001395/08/01
87902تهراندیباجیآپارتمانفروش1009,500,0001395/08/01
87903تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,500,0001,078,500,0001395/08/01
87725تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/07/27
87724تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/27
87723تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره101,500,00060,000,0001395/07/27
87722تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00030,000,0001395/07/27
87579تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00025,000,0001395/07/26
87578تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره96300,00030,000,0001395/07/26
87523تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/07/26
87522تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1828,500,0001,547,000,0001395/07/26
87521تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1378,500,0001395/07/26
87406تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1552,500,000150,000,0001395/07/25
87296تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001395/07/24
87295تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,80025,000,0001395/07/24
87297تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/07/24
87216تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1601,500,000400,000,0001395/07/19
87215تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00040,000,0001395/07/19
87109تهراندستور جنوبیاداریرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/07/18
87008تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه26520,000,0003,080,000,0001395/07/17
87010تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/07/17
87009تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,200,0001,242,000,0001395/07/17
86530تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن25060,000,0001395/07/15
Page top