جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68742تهراندولتمستغلاتفروش2006,500,000,000,0001394/11/24
68743تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394/11/24
68744تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/11/24
68760تهراندولتآپارتمانفروش2008,600,0001,720,000,0001394/11/24
68769تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1407,400,0001,036,000,0001394/11/24
68624تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1279,000,0001,035,000,0001394/11/21
68617تهراندولتآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001394/11/21
68603تهراندولتآپارتمانفروش746,100,000451,400,0001394/11/21
68604تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1817,000,0001,267,000,0001394/11/21
68206تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش1188,450,000995,000,0001394/11/18
67946تهراندولتآپارتمانفروش1316,500,000851,500,0001394/11/14
67952تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1577,500,0001,177,500,0001394/11/14
67641تهراندولتآپارتمانفروش977,000,000697,000,0001394/11/11
67422تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/11/08
67423تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001394/11/08
67434تهراندولتآپارتمانفروش1146,578,000750,000,0001394/11/08
67268تهراندولت - قناتکلنگیفروش42415,000,0003,600,000,0001394/11/07
67285تهراندولتکلنگیفروش26015,050,0001,400,000,0001394/11/07
67297تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,400,0001394/11/07
67312تهراندولتآپارتمانفروش21611,000,0002,376,000,0001394/11/07
66883تهراندولتآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001394/11/04
66892تهراندولتآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394/11/04
66904تهراندولتآپارتمانفروش1107,010,000780,000,0001394/11/04
66735تهراندولتمستغلاتفروش1,10010,000,00011,000,000,0001394/11/03
66722تهراندولتکلنگیفروش50018,000,0009,450,000,0001394/11/03
66755تهراندولتمستغلاتفروش1573,800,000,0001394/11/03
66650تهراندولتآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/11/01
66667تهراندولتآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/11/01
66471تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1215,700,000690,000,0001394/10/27
66483تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001394/10/27
Page top