املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78221تهراندولتآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395-04-20
78187تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001395-04-20
78184تهراندولتکلنگیفروش44016,300,0008,150,000,0001395-04-20
75216تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395-03-10
75228تهراندولتآپارتمانفروش1486,200,000917,600,0001395-03-10
75236تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395-03-10
74113تهراندولت آپارتمانفروش988,500,000833,000,0001395-02-13
74122تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش878,275,000720,000,0001395-02-13
74131تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش609,300,000883,500,0001395-02-13
74140تهراندولتمستغلاتفروش1,80011,600,00021,000,000,0001395-02-13
73903تهراندولت آپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395-02-11
73918تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395-02-11
73919تهراندولت آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395-02-11
73423تهراندولتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395-02-06
73446تهراندولت آپارتمانفروش12412,000,0001,488,000,0001395-02-06
73389تهراندستور جنوبیآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001395-02-05
73114تهراندولت آپارتمانفروش756,400,000480,000,0001395-02-04
73130تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1208,200,000984,000,0001395-02-04
73134تهراندولت آپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-02-04
73008تهراندولتآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001395-02-01
73012تهراندولتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395-02-01
73028تهراندولت کلنگیفروش64211,500,0001395-02-01
72719تهراندولتآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001395-01-30
72728تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1488,500,0001,258,000,0001395-01-30
72736تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395-01-30
72344تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1178,400,000982,800,0001395-01-25
72360تهراندولتمستغلاتفروش1678,385,0001,400,000,0001395-01-25
72211تهرانبلوار کاوهکلنگیفروش36413,500,0001395-01-24
72030تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395-01-23
72055تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1808,700,0001,566,000,0001395-01-23
Page top