جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72728تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1488,500,0001,258,000,0001395/01/30
72736تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/01/30
72344تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1178,400,000982,800,0001395/01/25
72360تهراندولتمستغلاتفروش1678,385,0001,400,000,0001395/01/25
72211تهرانبلوار کاوهکلنگیفروش36413,500,0001395/01/24
72030تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395/01/23
72055تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1808,700,0001,566,000,0001395/01/23
71781تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1395/01/21
71783تهراندولت - کیکاووس کلنگیفروش1678,385,0001,400,000,0001395/01/21
71789تهراندولتکلنگیفروش30016,500,0001395/01/21
71604تهراندولتآپارتمانفروش767,960,000605,000,0001395/01/17
71476تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش659,000,000585,000,0001395/01/16
71510تهراندولت - نشاط آپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/01/16
71319تهراندولتآپارتمانفروش2008,600,0001,720,000,0001395/01/14
63704تهراندولتآپارتمانفروش727,900,000568,000,0001394/12/26
71202تهراندولتکلنگیفروش2011,000,0001,650,000,0001394/12/24
71127تهراندولت - قنات آپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001394/12/22
71048تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394/12/20
71067تهراندولتآپارتمانپیش فروش10010,000,0001,000,000,0001394/12/20
71077تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394/12/20
70851تهراندولتآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394/12/17
70871تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش857,058,000600,000,0001394/12/17
70708تهراندولتآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394/12/15
70709تهراندولتآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394/12/15
70720تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394/12/15
70413تهراندولتآپارتمانفروش1238,000,000984,000,0001394/12/11
70422تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394/12/11
70192تهراندولتآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/12/09
70204تهراندولتآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394/12/09
69950تهرانمنطریه جنوبیآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394/12/05
Page top