جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79524تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001395/04/30
79196تهراندولتآپارتمانفروش16411,000,0001,804,000,0001395/04/28
79176تهراندولتویلافروش155کارشناسیکارشناسی1395/04/28
79175تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395/04/28
78929تهراندولتکلنگیفروش60029,300,00013,500,000,0001395/04/26
78912تهرانمنظریهآپارتمانفروش29013,500,0003,915,000,0001395/04/26
78911تهراندولت - کیکاوسمستغلاتفروش64514,000,0005,992,000,0001395/04/26
78221تهراندولتآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395/04/20
78187تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001395/04/20
78184تهراندولتکلنگیفروش44016,300,0008,150,000,0001395/04/20
75216تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/03/10
75228تهراندولتآپارتمانفروش1486,200,000917,600,0001395/03/10
75236تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395/03/10
74113تهراندولت آپارتمانفروش988,500,000833,000,0001395/02/13
74122تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش878,275,000720,000,0001395/02/13
74131تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش609,300,000883,500,0001395/02/13
74140تهراندولتمستغلاتفروش1,80011,600,00021,000,000,0001395/02/13
73903تهراندولت آپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395/02/11
73918تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/02/11
73919تهراندولت آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/02/11
73423تهراندولتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/02/06
73446تهراندولت آپارتمانفروش12412,000,0001,488,000,0001395/02/06
73389تهراندستور جنوبیآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001395/02/05
73114تهراندولت آپارتمانفروش756,400,000480,000,0001395/02/04
73130تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1208,200,000984,000,0001395/02/04
73134تهراندولت آپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/02/04
73008تهراندولتآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001395/02/01
73012تهراندولتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/02/01
73028تهراندولت کلنگیفروش64211,500,0001395/02/01
72719تهراندولتآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001395/01/30
Page top