جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83835تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00020,000,0001395/06/11
83792تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش1286,093,750780,000,0001395/06/11
83793تهراندولتآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001395/06/11
83703تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/06/10
83702تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1252,300,000115,000,0001395/06/10
83701تهراناخلاقی شرقیآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/06/10
83609تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00035,000,0001395/06/09
83446تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/08
83444تهراندولتآپارتمانرهن181260,000,0001395/06/08
83443تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره851,800,00040,000,0001395/06/08
83330تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/06/07
83329تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره601,600,00020,000,0001395/06/07
83328تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره853,500,00035,000,0001395/06/07
83327تهراندولت - نشاط آپارتمانرهن120200,000,0001395/06/07
83326تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00040,000,0001395/06/07
82183تهراندولتآپارتمانفروش1778,500,0001,504,500,0001395/06/06
83235تهراندولتآپارتمانفروش925,978,000550,000,0001395/06/06
83216تهراندولتآپارتمانفروش1045,700,000600,000,0001395/06/06
83151تهراندولتآپارتمانرهن1,26010,000,000,0001395/06/04
83150تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن97190,000,0001395/06/04
83149تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/06/04
82103تهراندولتاداریرهن و اجاره763,000,00020,000,0001395/06/03
83073تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00010,000,0001395/06/03
82931تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00030,000,0001395/06/02
82929تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره505,000,000200,000,0001395/06/02
82928تهراندولتمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/06/02
82777تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره903,800,00030,000,0001395/06/01
82776تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/06/01
82775تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1251,500,000120,000,0001395/06/01
82188تهراندولت - قناتآپارتمانفروش6310,000,000630,000,0001395/05/26
Page top