املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87302تهراندولتآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001395/07/24
87303تهراندولتآپارتمانفروش1556,500,0001395/07/24
87300تهراندولتآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395/07/24
87299تهراندولتآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395/07/24
87298تهراندولتآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001395/07/24
87301تهراندولتآپارتمانفروش835,785,000480,000,0001395/07/24
87217تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1101,400,00085,000,0001395/07/19
87113تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره903,900,00020,000,0001395/07/18
87112تهرانبر دولتاداریرهن و اجاره903,000,00030,000,0001395/07/18
87111تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره1283,000,00050,000,0001395/07/18
87110تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1523,800,00070,000,0001395/07/18
87015تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/07/17
87012تهراندولتکلنگیفروش30016,000,0004,032,000,0001395/07/17
87018تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1208,700,0001,044,000,0001395/07/17
87013تهراندولتمستغلاتفروش6009,000,0005,400,000,0001395/07/17
87016تهراندولتآپارتمانفروش1807,100,0001,278,000,0001395/07/17
87014تهراندولتآپارتمانفروش1207,700,000924,000,0001395/07/17
86891تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره762,300,00020,000,0001395/07/15
86890تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره722,000,000100,000,0001395/07/15
86788تهراندولتاداریرهن و اجاره1402,500,000200,000,0001395/07/14
86672تهراندولتاداریرهن و اجاره753,500,00040,000,0001395/07/13
86671تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره621,600,00030,000,0001395/07/13
86670تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره901,000,000200,000,0001395/07/13
86534تهراندولتاداریرهن و اجاره722,200,000100,000,0001395/07/11
86533تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره753,500,00040,000,0001395/07/11
86488تهراندولتکلنگیفروش1,60025,000,00040,000,000,0001395/07/11
86484تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001395/07/11
86487تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش708,700,000609,000,0001395/07/11
86485تهراندولتآپارتمانفروش1577,500,0001,177,500,0001395/07/11
86486تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره762,300,00020,000,0001395/07/11
Page top