املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89594تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره852,000,00025,000,0001395/08/16
89593تهراندولتاداریرهن و اجاره143کارشناسیکارشناسی1395/08/16
89477تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1272,500,00050,000,0001395/08/13
89476تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/08/13
89412تهراندولتکلنگیفروش24012,000,0001,800,000,0001395/08/13
89415تهراندولتآپارتمانفروش607,100,000426,000,0001395/08/13
89416تهراندولتمستغلاتفروش99010,000,0001395/08/13
89414تهراندولتآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/08/13
89413تهراندولتکلنگیفروش16713,800,0001395/08/13
89338تهرانبلوار کاوه اداریرهن و اجاره901,400,00080,000,0001395/08/12
89190تهراندولتآپارتمانرهن167340,000,0001395/08/11
89189تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1122,800,00040,000,0001395/08/11
89037تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1253,800,00030,000,0001395/08/10
88898تهراندولتآپارتمانفروش1206,500,00050,000,0001395/08/09
88827تهراندولتآپارتمانپیش فروش1159,000,0001,035,000,0001395/08/08
88822تهراندولتکلنگیفروش19015,000,0001,560,000,0001395/08/08
88825تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/08/08
88826تهراندولتآپارتمانپیش فروش19012,500,0002,375,000,0001395/08/08
88824تهراندولتآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001395/08/08
88821تهراندولتآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001395/08/08
88823تهراندولت کلنگیفروش27012,000,0002,400,000,0001395/08/08
88636تهراندولتآپارتمانرهن130165,000,0001395/08/05
88634تهراننشاطآپارتمانرهن و اجاره1433,000,000100,000,0001395/08/05
88633تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره973,600,00050,000,0001395/08/05
88632تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره952,500,00050,000,0001395/08/05
88442تهراندولتمغازهرهن و اجاره216,000,00050,000,0001395/08/04
88382تهراندولتآپارتمانفروش717,050,000500,000,0001395/08/04
88381تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/08/04
88379تهراندولتکلنگیفروش20044,440,00016,000,000,0001395/08/04
88380تهراندولتآپارتمانفروش8310,000,000830,000,0001395/08/04
Page top