املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91192تهراندولتآپارتمانفروش1137,600,000858,800,0001395/09/01
91291تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1542,500,00080,000,0001395/09/01
91039تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره552,000,00030,000,0001395/08/27
90966تهرانکاوه شرقیآپارتمانرهن و اجاره701,800,00030,000,0001395/08/26
90965تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/08/26
90962تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1502,200,000100,000,0001395/08/26
90743تهراندولتآپارتمانفروش15511,000,0001,705,000,0001395/08/25
90740تهراندولتکلنگیفروش1,40035,000,00040,245,000,0001395/08/25
90742تهراندولتآپارتمانفروش9711,000,0001,018,500,0001395/08/25
90741تهراندولتآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001395/08/25
90641تهراندولتاداریرهن و اجاره1004,500,00010,000,0001395/08/24
90442تهراندولتآپارتمانرهن105120,000,0001395/08/23
90443تهراندولتاداریرهن و اجاره1262,500,00030,000,0001395/08/23
90441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/08/23
90440تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00020,000,0001395/08/23
90358تهراندولتآپارتمانفروش56012,000,0001395/08/23
90356تهراندولتآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395/08/23
90355تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001395/08/23
90215تهراندولتآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001395/08/22
90214تهراندولتآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001395/08/22
90213تهراندولتمستغلاتفروش11240,000,0001395/08/22
90174تهراندولتآپارتمانرهن130180,000,0001395/08/20
89972تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00030,000,0001395/08/19
89973تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره80800,00050,000,0001395/08/19
89971تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00060,000,0001395/08/19
89970تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2407,000,00060,000,0001395/08/19
89706تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/08/17
89705تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1151,300,00030,000,0001395/08/17
89704تهراندولتمستغلاترهن و اجاره1103,500,00020,000,0001395/08/17
89594تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره852,000,00025,000,0001395/08/16
Page top