جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84418تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/06/16
84416تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1251,080,000135,000,0001395/06/16
84415تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1171,700,00030,000,0001395/06/16
84357تهرانبر دولتمغازهرهن و اجاره207,000,00030,000,0001395/06/16
84335تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001395/06/16
84336تهراندولتمستغلاتفروش11013,000,0001395/06/16
84334تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش11811,500,0001,357,000,0001395/06/16
84333تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/06/16
84213تهرانبر دولتاداریرهن و اجاره803,500,00050,000,0001395/06/15
84212تهراندولتآپارتمانرهن125140,000,0001395/06/15
84211تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00035,000,0001395/06/15
84071تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره511,500,00040,000,0001395/06/14
84070تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/14
84069تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/06/14
83976تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1252,100,000130,000,0001395/06/13
83843تهرانبلواره کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/11
83835تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00020,000,0001395/06/11
83792تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش1286,093,750780,000,0001395/06/11
83793تهراندولتآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001395/06/11
83703تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/06/10
83702تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1252,300,000115,000,0001395/06/10
83701تهراناخلاقی شرقیآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/06/10
83609تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00035,000,0001395/06/09
83446تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/08
83444تهراندولتآپارتمانرهن181260,000,0001395/06/08
83443تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره851,800,00040,000,0001395/06/08
83330تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/06/07
83329تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره601,600,00020,000,0001395/06/07
83328تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره853,500,00035,000,0001395/06/07
83327تهراندولت - نشاط آپارتمانرهن120200,000,0001395/06/07
Page top