جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86363تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن80170,000,0001395/07/08
86362تهراندولن - نشاطآپارتمانرهن و اجاره903,900,00020,000,0001395/07/08
86315تهراندولتاداریرهن و اجاره903,500,00030,000,0001395/07/06
86240تهراندولتاداریرهن و اجاره702,700,00025,000,0001395/07/06
86239تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/07/06
86238تهراندولتمغازهرهن و اجاره126,000,00050,000,0001395/07/06
86237تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/06
86172تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/07/06
86173تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001395/07/06
86171تهراندولتآپارتمانفروش898,500,0001395/07/06
86057تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره651,250,00030,000,0001395/07/05
86056تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/05
85917تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/07/04
85811تهراندولتآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001395/07/04
85916تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن6080,000,0001395/07/04
85889تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/04
85810تهراندولتآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/07/04
85809تهراندولتآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001395/07/04
85808تهراندولتآپارتمانفروش34512,000,0004,140,000,0001395/07/04
85807تهراندولتاداریفروش1167,500,000870,000,0001395/07/04
85577تهراندولتآپارتمانفروش1219,500,0001,149,500,0001395/07/01
85574تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/07/01
85576تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/07/01
85575تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش15510,000,000155,000,0001395/07/01
85578تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001395/07/01
85482تهراندولت - نشاطاداریرهن و اجاره601,200,00040,000,0001395/06/29
83608تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره721,700,000200,000,0001395/06/29
85373تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره884,500,00030,000,0001395/06/28
85267تهراندولتآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/06/27
85268تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395/06/27
Page top