املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90355تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001395/08/23
90215تهراندولتآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001395/08/22
90214تهراندولتآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001395/08/22
90213تهراندولتمستغلاتفروش11240,000,0001395/08/22
90174تهراندولتآپارتمانرهن130180,000,0001395/08/20
89972تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00030,000,0001395/08/19
89973تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره80800,00050,000,0001395/08/19
89971تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00060,000,0001395/08/19
89970تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2407,000,00060,000,0001395/08/19
89706تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/08/17
89705تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1151,300,00030,000,0001395/08/17
89704تهراندولتمستغلاترهن و اجاره1103,500,00020,000,0001395/08/17
89594تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره852,000,00025,000,0001395/08/16
89593تهراندولتاداریرهن و اجاره143کارشناسیکارشناسی1395/08/16
89477تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1272,500,00050,000,0001395/08/13
89476تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/08/13
89412تهراندولتکلنگیفروش24012,000,0001,800,000,0001395/08/13
89415تهراندولتآپارتمانفروش607,100,000426,000,0001395/08/13
89416تهراندولتمستغلاتفروش99010,000,0001395/08/13
89414تهراندولتآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/08/13
89413تهراندولتکلنگیفروش16713,800,0001395/08/13
89338تهرانبلوار کاوه اداریرهن و اجاره901,400,00080,000,0001395/08/12
89190تهراندولتآپارتمانرهن167340,000,0001395/08/11
89189تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1122,800,00040,000,0001395/08/11
89037تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1253,800,00030,000,0001395/08/10
88898تهراندولتآپارتمانفروش1206,500,00050,000,0001395/08/09
88827تهراندولتآپارتمانپیش فروش1159,000,0001,035,000,0001395/08/08
88822تهراندولتکلنگیفروش19015,000,0001,560,000,0001395/08/08
88825تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/08/08
88826تهراندولتآپارتمانپیش فروش19012,500,0002,375,000,0001395/08/08
Page top