املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92674تهراندولتاداریرهن و اجاره806,000,00050,000,0001395/09/16
92673تهرانشریعتیاداریرهن160250,000,0001395/09/16
92505تهراندولتمغازهرهن2845,000,000,0001395/09/15
92427تهراندولتآپارتمانفروش958,526,000810,000,0001395/09/15
92426تهراندولتآپارتمانفروش1207,700,000924,000,0001395/09/15
92428تهراندولتآپارتمانفروش1259,300,0001,162,500,0001395/09/15
92296تهراندولت - نشاطمستغلاترهن و اجاره655,000,00050,000,0001395/09/14
92302تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1374,200,00050,000,0001395/09/14
92301تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره862,600,00020,000,0001395/09/14
92298تهراندولتاداریرهن118200,000,0001395/09/14
92046تهراندولتاداریرهن و اجاره813,500,00040,000,0001395/09/11
92045تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00020,000,0001395/09/11
92043تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001395/09/11
92041تهراندولتاداریرهن115250,000,0001395/09/11
91879تهراندولتاداریرهن74190,000,0001395/09/07
90642تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره551,300,00045,000,0001395/09/07
91875تهراندولتمغازهرهن و اجاره1810,000,000100,000,0001395/09/07
91772تهراندولتآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/09/07
91771تهراندولتکلنگیفروش11115,000,0001395/09/07
91773تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001395/09/07
91546تهراندولتآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/09/03
91545تهراندولتکلنگیفروش750کارشناسیکارشناسی1395/09/03
91496تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره401,500,00040,000,0001395/09/02
86532تهراندستور جنوبیاداریرهن و اجاره17011,000,00030,000,0001395/09/02
91360تهراندولتمستغلاتفروش21014,285,0003,000,000,0001395/09/02
91359تهراندولت آپارتمانفروش49340,000,0001395/09/02
91357تهراندولتآپارتمانفروش696,086,000420,000,0001395/09/02
91352تهراندولتآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001395/09/02
91355تهراندولتمستغلاتفروش35012,500,0001395/09/02
91193تهراندولتآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001395/09/01
Page top