جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21058تهراندولتآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001393-07-16
21059تهراندولتآپارتمانفروش896,200,000550,000,0001393-07-16
20641تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-07-10
20642تهراندولتآپارتمانفروش12011,500,0001,380,000,0001393-07-10
20654تهراندولتآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393-07-10
19976تهراندولتآپارتمانفروش726,300,000453,600,0001393-07-06
19977تهراندولتاداریفروش907,800,000702,000,0001393-07-06
19978تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش979,000,000873,000,0001393-07-06
19979تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-06
19981تهراندولتآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393-07-06
19982تهراندولتآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393-07-06
19645تهران دولتآپارتمانفروش2405,800,0001,392,000,0001393-07-05
19632تهران شریعتی - دولتآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393-07-03
19633تهرانشریعتی - دولتاداریفروش909,000,000810,000,0001393-07-03
19634تهراندولتآپارتمانفروش1108,370,000920,000,0001393-07-03
19635تهراندولتآپارتمانفروش1486,760,0001,000,000,0001393-07-03
19636تهراندولتکلنگیفروش13516,000,0002,160,000,0001393-07-03
18802تهراندولتآپارتمانفروش13710,500,0001,438,500,0001393-06-29
18803تهراندولتآپارتمانفروش1686,300,0001,033,200,0001393-06-29
18477تهراندولتآپارتمانفروش15011,670,0001,750,000,0001393-06-27
18493تهراندولتآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-27
18494تهراندولتآپارتمانفروش1669,000,0001,494,000,0001393-06-27
18513تهراندولتاداریفروش1167,500,000870,000,0001393-06-27
18271تهراندولت - کاوه آپارتمانفروش2428,500,0002,057,000,0001393-06-26
18272تهراندولتآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001393-06-26
18273تهراندولتآپارتمانفروش1646,250,0001,025,000,0001393-06-26
18274تهراندولت - نشاط آپارتمانفروش6310,500,000661,500,0001393-06-26
18050تهراندولتکلنگیفروش13713,200,0001,808,400,0001393-06-25
18051تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش306,500,000195,000,0001393-06-25
18074تهراندولت - نشاط اداریفروش509,000,000450,000,0001393-06-25
Page top