جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18079تهراندولتآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393/06/25
17562تهراندولتاداریفروش976,700,000649,900,0001393/06/22
17576تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393/06/22
17582تهراندولتآپارتمانفروش627,300,000438,000,0001393/06/22
16474تهرانشهید کلاهدوز کلنگیفروش22013,000,0002,860,000,0001393/06/15
16476تهراندولتآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/06/15
16459تهراندولت آپارتمانفروش476,500,000305,500,0001393/06/15
15904تهراندولتآپارتمانفروش9510,500,000871,500,0001393/06/11
15910تهراندولتمغازهفروش9945,000,0004,500,000,0001393/06/11
15915تهراندولتآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001393/06/11
15928تهراندولتآپارتمانفروش719,000,000639,000,0001393/06/11
14645تهرانخیابان دولتتجاریفروش5412,000,000650,000,0001392/12/18
13211تهراندولت - خیابان قلندریآپارتمانفروش975,200,000504,000,0001391/08/22
12796تهراندولت - خیابان مطهریآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001391/06/03
12718تهرانخیابان دولت - سلیمیآپارتمانفروش555,500,000300,000,0001391/05/20
12656تهراندولت - خیابان سلیمیآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001391/05/10
Page top