املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31229تهراندولتآپارتمانفروش16011,500,000184,000,0001393-10-20
30730تهراندولتآپارتمانفروش1686,300,0001,058,400,0001393-10-15
30343تهراندولتآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001393-10-11
29938تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-10-09
29861تهراندولتآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393-10-08
29638تهراندولت - نشاطاداریفروش9014,000,0001,260,000,0001393-10-07
29492تهراندولتآپارتمانفروش726,800,000489,600,0001393-10-06
29385تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-10-05
29420تهراندولتآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001393-10-05
29117تهراندولتآپارتمانفروش525,900,000306,800,0001393-10-03
29168تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393-10-03
28897تهراندولت - نشاطاداریفروش1167,500,000870,000,0001393-10-01
28925تهراندولت - نشاطاداریفروش10015,000,0001,500,000,0001393-10-01
28837تهراندولتآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-30
28685تهراندولتآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393-09-29
28756تهراندولتآپارتمانفروش838,800,000730,400,0001393-09-29
28133تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1927,000,0001,344,000,0001393-09-23
28224تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1388,500,0001,173,000,0001393-09-23
27988تهراندولتآپارتمانفروش605,835,000350,000,0001393-09-20
27989تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-20
27990تهرانشریعتی - دولتویلافروش12012,000,0001393-09-20
27607تهراندولتآپارتمانفروش739,000,000657,000,0001393-09-18
27608تهراندولتآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393-09-18
27634تهراندولتآپارتمانفروش967,950,000763,200,0001393-09-18
27321تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-09-15
27322تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393-09-15
27323تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-09-15
27340تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-09-15
27341تهراندولتآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393-09-15
27348تهراندولتآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-09-15
Page top