املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27989تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-20
27990تهرانشریعتی - دولتویلافروش12012,000,0001393-09-20
27607تهراندولتآپارتمانفروش739,000,000657,000,0001393-09-18
27608تهراندولتآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393-09-18
27634تهراندولتآپارتمانفروش967,950,000763,200,0001393-09-18
27321تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-09-15
27322تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393-09-15
27323تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-09-15
27340تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-09-15
27341تهراندولتآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393-09-15
27348تهراندولتآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-09-15
26928تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1309,500,000978,500,0001393-09-11
26933تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-09-11
26938تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش546,300,000340,200,0001393-09-11
26550تهراندولتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393-09-09
26641تهراندولتکلنگیفروش39817,000,0006,766,000,0001393-09-09
26492تهراندولتمستغلاتفروش5648,000,0001393-09-08
25289تهراندولتکلنگیفروش38013,000,0004,550,000,0001393-08-24
25327تهراندولتمغازهفروش18015,000,0002,700,000,0001393-08-24
25339تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001393-08-24
25375تهراندولتکلنگیفروش36532,000,00011,680,000,0001393-08-24
24571تهراندولتآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-08-19
24572تهراندولتآپارتمانفروش1449,000,0001,296,000,0001393-08-19
24426تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-08-18
24230تهراندولتآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-17
24255تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393-08-17
24320تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001393-08-17
23909تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش878,600,000750,000,0001393-08-11
23466تهراندولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-08-10
23699تهراندولتمستغلاتفروش37516,000,0001393-08-10
Page top