املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91773تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001395/09/07
91546تهراندولتآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/09/03
91545تهراندولتکلنگیفروش750کارشناسیکارشناسی1395/09/03
91496تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره401,500,00040,000,0001395/09/02
86532تهراندستور جنوبیاداریرهن و اجاره17011,000,00030,000,0001395/09/02
91360تهراندولتمستغلاتفروش21014,285,0003,000,000,0001395/09/02
91359تهراندولت آپارتمانفروش49340,000,0001395/09/02
91357تهراندولتآپارتمانفروش696,086,000420,000,0001395/09/02
91352تهراندولتآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001395/09/02
91355تهراندولتمستغلاتفروش35012,500,0001395/09/02
91193تهراندولتآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001395/09/01
91192تهراندولتآپارتمانفروش1137,600,000858,800,0001395/09/01
91291تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1542,500,00080,000,0001395/09/01
91039تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره552,000,00030,000,0001395/08/27
90966تهرانکاوه شرقیآپارتمانرهن و اجاره701,800,00030,000,0001395/08/26
90965تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/08/26
90962تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1502,200,000100,000,0001395/08/26
90743تهراندولتآپارتمانفروش15511,000,0001,705,000,0001395/08/25
90740تهراندولتکلنگیفروش1,40035,000,00040,245,000,0001395/08/25
90742تهراندولتآپارتمانفروش9711,000,0001,018,500,0001395/08/25
90741تهراندولتآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001395/08/25
90641تهراندولتاداریرهن و اجاره1004,500,00010,000,0001395/08/24
90442تهراندولتآپارتمانرهن105120,000,0001395/08/23
90443تهراندولتاداریرهن و اجاره1262,500,00030,000,0001395/08/23
90441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/08/23
90440تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00020,000,0001395/08/23
90358تهراندولتآپارتمانفروش56012,000,0001395/08/23
90356تهراندولتآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395/08/23
90355تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001395/08/23
90215تهراندولتآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001395/08/22
Page top