املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32970تهراندولتآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-11-05
32260تهراندولت - قناتاداریفروش828,600,000705,200,0001393-10-29
32276تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش984,700,000460,000,0001393-10-29
32117تهراندولت - قناتآپارتمانفروش2406,300,0001,512,000,0001393-10-27
32093تهراندولتآپارتمانفروش1786,500,0001,157,000,0001393-10-27
31533تهراندولتآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393-10-22
31579تهراندولتآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393-10-22
31462تهراندولت - قناتکلنگیفروش28022,000,0006,160,000,0001393-10-21
31190تهراندولتکلنگیفروش49213,000,0006,396,000,0001393-10-20
31191تهراندولتآپارتمانفروش1028,800,000897,600,0001393-10-20
31198تهراندولتکلنگیفروش1302,000,000,0001393-10-20
31229تهراندولتآپارتمانفروش16011,500,000184,000,0001393-10-20
30730تهراندولتآپارتمانفروش1686,300,0001,058,400,0001393-10-15
30343تهراندولتآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001393-10-11
29938تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-10-09
29861تهراندولتآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393-10-08
29638تهراندولت - نشاطاداریفروش9014,000,0001,260,000,0001393-10-07
29492تهراندولتآپارتمانفروش726,800,000489,600,0001393-10-06
29385تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-10-05
29420تهراندولتآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001393-10-05
29117تهراندولتآپارتمانفروش525,900,000306,800,0001393-10-03
29168تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393-10-03
28897تهراندولت - نشاطاداریفروش1167,500,000870,000,0001393-10-01
28925تهراندولت - نشاطاداریفروش10015,000,0001,500,000,0001393-10-01
28837تهراندولتآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-30
28685تهراندولتآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393-09-29
28756تهراندولتآپارتمانفروش838,800,000730,400,0001393-09-29
28133تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1927,000,0001,344,000,0001393-09-23
28224تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1388,500,0001,173,000,0001393-09-23
27988تهراندولتآپارتمانفروش605,835,000350,000,0001393-09-20
Page top