املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37213تهراندولتکلنگیفروش20014,000,0001,400,000,0001393-12-13
36987تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش878,045,000700,000,0001393-12-11
36988تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1147,100,000809,400,0001393-12-11
36798تهراندولتآپارتمانفروش1309,800,0001,274,000,0001393-12-09
36797تهراندولتآپارتمانفروش11217,860,0002,000,000,0001393-12-09
36331تهراندولتآپارتمانفروش1064,700,000498,200,0001393-12-05
36332تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1236,620,000814,260,0001393-12-05
36076تهراندولت - کیکاووسکلنگیفروش56813,500,0007,668,000,0001393-12-02
36077تهراندولتآپارتمانفروش1757,000,0001,224,999,9361393-12-02
35836تهراندولتآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001393-11-30
35837تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001393-11-30
35372تهراندولت - دیباجیآپارتمانفروش9612,500,0001,200,000,0001393-11-26
35373تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393-11-26
34575تهراندولت - قناتاداریفروش11110,000,0001,110,000,0001393-11-19
33816تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش546,300,000340,200,0001393-11-12
33817تهراندولتآپارتمانفروش1619,000,0001,449,000,0001393-11-12
33112تهراندولتآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-11-06
33121تهراندولتآپارتمانفروش727,500,000540,000,0001393-11-06
32969تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1838,500,0001,555,500,0001393-11-05
32970تهراندولتآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-11-05
32260تهراندولت - قناتاداریفروش828,600,000705,200,0001393-10-29
32276تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش984,700,000460,000,0001393-10-29
32117تهراندولت - قناتآپارتمانفروش2406,300,0001,512,000,0001393-10-27
32093تهراندولتآپارتمانفروش1786,500,0001,157,000,0001393-10-27
31533تهراندولتآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393-10-22
31579تهراندولتآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393-10-22
31462تهراندولت - قناتکلنگیفروش28022,000,0006,160,000,0001393-10-21
31190تهراندولتکلنگیفروش49213,000,0006,396,000,0001393-10-20
31191تهراندولتآپارتمانفروش1028,800,000897,600,0001393-10-20
31198تهراندولتکلنگیفروش1302,000,000,0001393-10-20
Page top