املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39686تهراندولتآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394-01-29
39448تهراندولتآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001394-01-26
39449تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش886,250,000550,000,0001394-01-26
39450تهراندولتآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-01-26
39060تهرانشریعتی - دولتمغازهفروش2640,000,0001,040,000,0001394-01-24
39074تهراندولتآپارتمانفروش9813,000,0001,274,000,0001394-01-24
39075تهراندولتآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-01-24
39150تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001394-01-24
39151تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394-01-24
39152تهراندولت - دلبخواهآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-01-24
39153تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001394-01-24
38624تهراندولتمستغلاتفروش802,100,000,0001394-01-18
38358تهراندولتآپارتمانفروش966,780,000650,000,0001394-01-16
38367تهراندولت - قناتآپارتمانفروش15013,350,0002,000,000,0001394-01-16
38312تهراندولتآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394-01-15
38201تهراندولت - قناتاداریفروش13511,000,0001,485,000,0001393-12-26
38125تهراندولتآپارتمانفروش525,900,000306,800,0001393-12-25
38124تهراندولت - دلبخواهآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-12-25
38126تهراندولتآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001393-12-25
38026تهراندولت - قناتآپارتمانفروش11712,000,0001,404,000,0001393-12-23
38027تهراندولتآپارتمانفروش1279,000,0001,143,000,0001393-12-23
38028تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-12-23
38029تهراندولتآپارتمانفروش83590,000490,000,0001393-12-23
37816تهراندولت - قناتآپارتمانفروش6011,666,000700,000,0001393-12-19
37848تهراندولت - قناتآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-12-19
37550تهراندولتآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393-12-16
37551تهراندولتآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-12-16
37552تهراندولتآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393-12-16
37553تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1786,500,0001,621,750,0001393-12-16
37205تهراندولتآپارتمانفروش847,500,000630,000,0001393-12-13
Page top