جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40166تهراندولتکلنگیفروش58520,000,0008,000,000,0001394/02/05
34576تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001394/01/31
39885تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394/01/31
39886تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/01/31
39887تهراندولتآپارتمانفروش6414,000,000896,000,0001394/01/31
39684تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش867,500,000645,000,0001394/01/29
39685تهراندولتآپارتمانفروش11610,000,0001,160,000,0001394/01/29
39686تهراندولتآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/01/29
39448تهراندولتآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001394/01/26
39449تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش886,250,000550,000,0001394/01/26
39450تهراندولتآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/01/26
39060تهرانشریعتی - دولتمغازهفروش2640,000,0001,040,000,0001394/01/24
39074تهراندولتآپارتمانفروش9813,000,0001,274,000,0001394/01/24
39075تهراندولتآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/01/24
39150تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001394/01/24
39151تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394/01/24
39152تهراندولت - دلبخواهآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394/01/24
39153تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001394/01/24
38624تهراندولتمستغلاتفروش802,100,000,0001394/01/18
38358تهراندولتآپارتمانفروش966,780,000650,000,0001394/01/16
38367تهراندولت - قناتآپارتمانفروش15013,350,0002,000,000,0001394/01/16
38312تهراندولتآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394/01/15
38201تهراندولت - قناتاداریفروش13511,000,0001,485,000,0001393/12/26
38125تهراندولتآپارتمانفروش525,900,000306,800,0001393/12/25
38124تهراندولت - دلبخواهآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/12/25
38126تهراندولتآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001393/12/25
38026تهراندولت - قناتآپارتمانفروش11712,000,0001,404,000,0001393/12/23
38027تهراندولتآپارتمانفروش1279,000,0001,143,000,0001393/12/23
38028تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/12/23
38029تهراندولتآپارتمانفروش83590,000490,000,0001393/12/23
Page top