املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50099تهراندولتکلنگیفروش1,00015,000,00022,500,000,0001394-05-10
48730تهراندولتآپارتمانفروش767,800,000592,800,0001394-04-29
48603تهراندولتکلنگیفروش52512,000,0001,680,000,0001394-04-25
48604تهراندولت - قناتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-04-25
48331تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1306,155,000800,000,0001394-04-23
48332تهراندولتآپارتمانفروش1527,800,0001,185,600,0001394-04-23
48333تهراندولتآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394-04-23
48279تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش856,940,000590,000,0001394-04-22
48278تهراندولت - کیکاووسکلنگیفروش26014,000,0007,952,000,0001394-04-22
47238تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش718,500,000603,500,0001394-04-10
47239تهراندولتآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-04-10
44033تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001394-03-12
44034تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1608,100,0001,296,000,0001394-03-12
44053تهراندولتآپارتمانفروش1509,500,0001394-03-12
44060تهراندولتآپارتمانفروش567,000,000392,000,0001394-03-12
43811تهراندولت - قناتکلنگیفروش32026,310,90010,000,000,0001394-03-09
43812تهراندولتمستغلاتفروش2007,000,0001,400,000,0001394-03-09
43813تهراندولتآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001394-03-09
43563تهراندولتکلنگیفروش20011,000,0001,155,000,0001394-03-06
43565تهراندولتکلنگیفروش21516,000,0003,248,000,0001394-03-06
43568تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,216,000,0001394-03-06
43197تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1386,160,000850,000,0001394-03-04
43199تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-03-04
43200تهراندولتآپارتمانفروش578,000,000456,000,0001394-03-04
42804تهراندولت - قناتآپارتمانفروش13515,000,00020,250,000,0001394-03-02
42805تهراندولتآپارتمانفروش1626,500,0001,053,000,0001394-03-02
42806تهراندولتآپارتمانفروش7410,000,000740,000,0001394-03-02
42242تهراندولتآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001394-02-28
42243تهراندولتآپارتمانفروش1056,665,000700,000,0001394-02-28
42246تهراندولتآپارتمانفروش967,900,000758,400,0001394-02-28
Page top