املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57983تهراندولتآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-07-26
57834تهراندولتآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-07-25
57469تهراندولتآپارتمانفروش858,800,000748,000,0001394-07-21
57472تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش858,500,0001394-07-21
57122تهراندولتآپارتمانفروش717,500,000532,500,0001394-07-16
56909تهراندولتآپارتمانفروش707,300,000511,000,0001394-07-14
56910تهراندولتآپارتمانفروش507,600,000380,000,0001394-07-14
56942تهراندولتآپارتمانفروش2788,500,0002,363,000,0001394-07-14
56623تهراندولتآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001394-07-11
55996تهراندولتآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394-07-04
55997تهراندولتآپارتمانفروش1367,900,0001,074,400,0001394-07-04
55998تهراندولتآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394-07-04
55729تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-07-01
55730تهراندولتآپارتمانفروش1087,200,000777,600,0001394-07-01
55731تهراندولتآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-07-01
55874تهراندولتآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-07-01
55875تهراندولتآپارتمانفروش1496,400,000953,600,0001394-07-01
55876تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394-07-01
55208تهراندولت - قلندریکلنگیفروش75016,500,0008,184,000,0001394-06-26
55209تهراندولتآپارتمانفروش1128,930,0001,000,000,0001394-06-26
55210تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-06-26
54678تهراندولتآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-06-22
54679تهراندولتآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001394-06-22
54667تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-06-21
54251تهراندولتآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-06-17
54252تهراندولتمستغلاتفروش1,4909,500,0001394-06-17
54253تهراندولتآپارتمانفروش1378,800,0001,200,000,0001394-06-17
53766تهراندولت - نشاطکلنگیفروش22413,000,0002,080,000,0001394-06-14
53767تهراندولتویلافروش34211,700,0004,000,000,0001394-06-14
53768تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1556,000,000930,000,0001394-06-14
Page top