املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58958تهراندولتآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-08-07
58945تهراندولتآپارتمانفروش1086,650,000718,200,0001394-08-07
58944تهراندولتآپارتمانفروش777,200,000569,800,0001394-08-07
58345تهراندولت - نشاطمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58346تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-07-29
58347تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,500,0001394-07-29
58383تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394-07-29
58091تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001394-07-27
58124تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-07-27
57983تهراندولتآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-07-26
57834تهراندولتآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-07-25
57469تهراندولتآپارتمانفروش858,800,000748,000,0001394-07-21
57472تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش858,500,0001394-07-21
57122تهراندولتآپارتمانفروش717,500,000532,500,0001394-07-16
56909تهراندولتآپارتمانفروش707,300,000511,000,0001394-07-14
56910تهراندولتآپارتمانفروش507,600,000380,000,0001394-07-14
56942تهراندولتآپارتمانفروش2788,500,0002,363,000,0001394-07-14
56623تهراندولتآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001394-07-11
55996تهراندولتآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394-07-04
55997تهراندولتآپارتمانفروش1367,900,0001,074,400,0001394-07-04
55998تهراندولتآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394-07-04
55729تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-07-01
55730تهراندولتآپارتمانفروش1087,200,000777,600,0001394-07-01
55731تهراندولتآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-07-01
55874تهراندولتآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-07-01
55875تهراندولتآپارتمانفروش1496,400,000953,600,0001394-07-01
55876تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394-07-01
55208تهراندولت - قلندریکلنگیفروش75016,500,0008,184,000,0001394-06-26
55209تهراندولتآپارتمانفروش1128,930,0001,000,000,0001394-06-26
55210تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-06-26
Page top