املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61128تهراندولت - نشاطمستغلاتفروش3,80026,315,0001394-08-28
61150تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1309,400,0001,222,000,0001394-08-28
61151تهراندولتآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394-08-28
61009تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394-08-27
61010تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-08-27
61011تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,00010,165,000,0001394-08-27
61013تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-08-27
60631تهراندولتآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-08-25
60632تهراندولتآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-08-25
60682تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش895,300,000471,700,0001394-08-25
60434تهراندولتآپارتمانفروش13012,300,0001,605,500,0001394-08-23
60449تهراندولتآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001394-08-23
59927تهراندولتآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394-08-18
59912تهراندولتمستغلاتفروش1152,600,000,0001394-08-18
59674تهراندولتآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394-08-16
59675تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394-08-16
59353تهراندولتکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001394-08-12
59362تهراندولت - قناتمستغلاتفروش25520,000,0005,600,000,0001394-08-12
59118تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394-08-10
59119تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش767,600,000577,600,0001394-08-10
59135تهراندولتکلنگیفروش45020,000,00016,000,000,0001394-08-10
58958تهراندولتآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-08-07
58945تهراندولتآپارتمانفروش1086,650,000718,200,0001394-08-07
58944تهراندولتآپارتمانفروش777,200,000569,800,0001394-08-07
58345تهراندولت - نشاطمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58346تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-07-29
58347تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,500,0001394-07-29
58383تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394-07-29
58091تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001394-07-27
58124تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-07-27
Page top