جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55876تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394/07/01
55208تهراندولت - قلندریکلنگیفروش75016,500,0008,184,000,0001394/06/26
55209تهراندولتآپارتمانفروش1128,930,0001,000,000,0001394/06/26
55210تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394/06/26
54678تهراندولتآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394/06/22
54679تهراندولتآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001394/06/22
54667تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394/06/21
54251تهراندولتآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394/06/17
54252تهراندولتمستغلاتفروش1,4909,500,0001394/06/17
54253تهراندولتآپارتمانفروش1378,800,0001,200,000,0001394/06/17
53766تهراندولت - نشاطکلنگیفروش22413,000,0002,080,000,0001394/06/14
53767تهراندولتویلافروش34211,700,0004,000,000,0001394/06/14
53768تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1556,000,000930,000,0001394/06/14
53443تهراندولتآپارتمانفروش755,900,000442,500,0001394/06/11
53444تهراندولتآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394/06/11
53445تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001394/06/11
52995تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/06/08
53014تهراندولتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394/06/08
53015تهراندولتآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/06/08
52788تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394/06/05
52034تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش10382,000,000844,600,0001394/05/31
52058تهراندولتآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394/05/31
52062تهراندولتآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394/05/31
51741تهراندولتآپارتمانفروش695,505,000380,000,0001394/05/24
51723تهراندولتآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394/05/24
51544تهراندولتآپارتمانفروش1486,500,000962,000,0001394/05/22
51541تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1787,500,0001,335,000,0001394/05/22
51536تهراندولتآپارتمانفروش1239,600,0001,180,800,0001394/05/22
51046تهراندولتآپارتمانفروش855,650,000480,000,0001394/05/17
51047تهراندولتآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001394/05/17
Page top