جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88636تهراندولتآپارتمانرهن130165,000,0001395/08/05
88634تهراننشاطآپارتمانرهن و اجاره1433,000,000100,000,0001395/08/05
88633تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره973,600,00050,000,0001395/08/05
88632تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره952,500,00050,000,0001395/08/05
88442تهراندولتمغازهرهن و اجاره216,000,00050,000,0001395/08/04
88382تهراندولتآپارتمانفروش717,050,000500,000,0001395/08/04
88381تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/08/04
88379تهراندولتکلنگیفروش20044,440,00016,000,000,0001395/08/04
88380تهراندولتآپارتمانفروش8310,000,000830,000,0001395/08/04
88280تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1031,100,000100,000,0001395/08/03
88148تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/08/02
87982تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000100,000,0001395/08/01
87981تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره973,600,00050,000,0001395/08/01
87976تهراندولتآپارتمانرهن6090,000,0001395/08/01
87975تهراندولتآپارتمانرهن180250,000,0001395/08/01
87974تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/08/01
87973تهراندولتاداریرهن205300,000,0001395/08/01
87908تهراندولتآپارتمانفروش1676,900,0001,152,300,0001395/08/01
87907تهراندولتآپارتمانفروش8310,000,000930,000,0001395/08/01
87906تهراندولتآپارتمانفروش9710,500,0001,015,800,0001395/08/01
87910تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/08/01
87911تهراندروسآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001395/08/01
87909تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395/08/01
87905تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/08/01
87582تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره762,000,00030,000,0001395/07/26
87581تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1031,050,000100,000,0001395/07/26
87580تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1542,500,000100,000,0001395/07/26
87519تهراندولتآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001395/07/26
87516تهراندولت مستغلاتفروش26514,000,0001,302,000,0001395/07/26
87514تهراندولتآپارتمانفروش1676,900,0001,152,300,0001395/07/26
Page top