جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57832تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش28512,800,0003,600,000,0001394/07/25
57862تهراندروسآپارتمانفروش12512,500,0001,562,500,0001394/07/25
57473تهراندروسآپارتمانفروش2709,000,0002,430,000,0001394/07/21
57474تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1377,500,0001,027,500,0001394/07/21
57475تهراندروسآپارتمانفروش1701,700,000,00010,000,0001394/07/21
57107تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394/07/16
57127تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/07/16
56030تهراندروسآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001394/07/05
56031تهراندروسکلنگیفروش35015,000,0006,899,999,7441394/07/05
56000تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394/07/04
55726تهراندروس - وارستهکلنگیفروش55015,500,0001394/07/01
55727تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1385,950,000821,100,0001394/07/01
55728تهراندروسآپارتمانفروش12210,000,0001,220,000,0001394/07/01
55870تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001394/07/01
55872تهراندروسآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001394/07/01
55206تهراندروسآپارتمانفروش1506,666,6671,000,000,0001394/06/26
55207تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394/06/26
54677تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش15010,500,0001394/06/22
54248تهراندروسآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001394/06/17
54249تهراندروسآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001394/06/17
54250تهراندروسآپارتمانفروش1037,600,000782,800,0001394/06/17
53781تهراندروسکلنگیفروش2,50022,000,0001394/06/14
53782تهراندروسآپارتمانفروش1687,900,0001,328,000,0001394/06/14
53783تهراندروسآپارتمانفروش1117,900,0001394/06/14
53437تهراندروسمستغلاتفروش32019,000,0001394/06/11
53439تهراندروسآپارتمانفروش31012,200,0003,782,000,0001394/06/11
53016تهراندروسآپارتمانفروش1067,800,000826,800,0001394/06/08
53024تهراندروسآپارتمانفروش766,500,000494,000,0001394/06/08
53025تهراندروسآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001394/06/08
52491تهراندروسآپارتمانفروش1287,800,0001,000,000,0001394/06/03
Page top