املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78913تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش15511,500,0001,782,500,0001395-04-26
73119تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش908,500,000850,000,0001395-04-22
78514تهراندروسآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395-04-22
78513تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001395-04-22
78220تهراندروسآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395-04-20
78183تهراندروسآپارتمانفروش1049,500,000988,000,0001395-04-20
75621تهراندروسآپارتمانفروش16612,500,0002,075,000,0001395-03-16
75633تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1188,500,0001,003,000,0001395-03-16
75218تهراندروسآپارتمانفروش26217,000,0004,454,000,0001395-03-10
75221تهراندروسآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395-03-10
75237تهراندروسآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001395-03-10
74133تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش2408,000,0001,920,000,0001395-02-13
74142تهراندروسآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001395-02-13
73916تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395-02-11
73917تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش1188,500,0001,003,000,0001395-02-11
73704تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395-02-08
73705تهرانیلوار شهرزادآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395-02-08
73711تهراندروسآپارتمانفروش979,200,000892,400,0001395-02-08
73430تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش10312,500,0001,287,500,0001395-02-06
73441تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0003,157,000,0001395-02-06
73388تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش7415,000,0001,110,000,0001395-02-05
73131تهراندروس - یار محمدیآپارتمانفروش1449,000,0001,296,000,0001395-02-04
73135تهراندروسآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001395-02-04
73011تهراندروسآپارتمانفروش788,335,000650,000,0001395-02-01
73026تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش10312,500,0001,287,500,0001395-02-01
72722تهراندروسآپارتمانفروش2708,150,0002,200,000,0001395-01-30
72731تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1629,300,0001,506,600,0001395-01-30
72005تهراندروسآپارتمانفروش90012,600,000,0001395-01-23
72046تهراندروسآپارتمانفروش1518,610,0001,300,000,0001395-01-23
72047تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش7511,500,000862,500,0001395-01-23
Page top