جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67953تهراندروسآپارتمانفروش28914,000,0001394/11/14
67642تهراندروسآپارتمانفروش18011,000,0001,980,000,0001394/11/11
66726تهراندروسآپارتمانفروش17714,000,0002,478,000,0001394/11/03
66651تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1856,800,0001,258,000,0001394/11/01
66668تهراندروسآپارتمانفروش19512,000,0002,340,000,0001394/11/01
66472تهراندروسآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394/10/27
66480تهراندروسآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/10/27
66103تهراندروسآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001394/10/23
66107تهراندروس - یارمحمدیکلنگیفروش1,05018,000,0008,874,000,0001394/10/23
65741تهراندروسآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/10/20
65755تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001394/10/20
65230تهراندروسکلنگیفروش9012,000,000600,000,0001394/10/14
65241تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش1007,000,000700,000,0001394/10/14
64977تهراندروسآپارتمانفروش19513,500,0002,632,500,0001394/10/12
64737تهراندروسآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/10/09
64431تهراندروسآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/10/06
64093تهراندروسآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394/10/02
63662تهراندروسکلنگیفروش95518,000,00013,302,000,0001394/09/29
63658تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0001394/09/29
63683تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1629,300,0001,506,600,0001394/09/29
63404تهراندروسآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/09/26
63405تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/09/26
63420تهراندروسکلنگیفروش1,95020,000,00032,240,000,0001394/09/26
62977تهراندروس - هدایتکلنگیفروش45620,000,0005,800,000,0001394/09/23
62978تهراندروسآپارتمانفروش6010,000,000600,000,0001394/09/23
63005تهراندروسکلنگیفروش1,95620,000,00032,240,000,0001394/09/23
62627تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/09/17
62629تهراندروسآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394/09/17
62310تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1067,200,000763,200,0001394/09/14
62311تهراندروسآپارتمانفروش15512,600,0001,953,000,0001394/09/14
Page top