جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71790تهراندروسآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395/01/21
71594تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش948,700,000817,800,0001395/01/17
71603تهراندروسآپارتمانفروش28410,000,0002,840,000,0001395/01/17
71489تهراندروسآپارتمانفروش16411,000,0001,804,000,0001395/01/16
71511تهراندروس - وارسته آپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/01/16
71393تهراندروسآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001395/01/15
71403تهراندروس - وارسته آپارتمانپیش فروش21512,000,0002,850,000,0001395/01/15
71417تهراندروس - هدایتآپارتمانپیش فروش1858,000,0001,480,000,0001395/01/15
71302تهراناحتشامیهآپارتمانفروش19812,500,0001395/01/14
71312تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/01/14
71200تهراندروسآپارتمانفروش27810,500,0002,919,000,0001394/12/24
71125تهراندروس - وارسته آپارتمانفروش14511,500,0001,667,500,0001394/12/22
71049تهراندروسآپارتمانفروش6010,000,000600,000,0001394/12/20
71008تهراندروسآپارتمانفروش10410,000,0001,040,000,0001394/12/18
70872تهراندروسآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394/12/17
70719تهراندروسآپارتمانفروش958,700,000826,500,0001394/12/15
70194تهراندروسآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394/12/09
70205تهراندروسآپارتمانفروش1628,600,0001,393,200,0001394/12/09
69432تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394/12/01
69433تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394/12/01
69458تهراندروسکلنگیفروش14020,000,00032,240,000,0001394/12/01
69358تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394/11/29
68981تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394/11/26
69002تهراندروسآپارتمانفروش1106,365,000700,000,0001394/11/26
68729تهراندروسآپارتمانفروش18410,000,0001,840,000,0001394/11/24
68764تهراندروسآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/11/24
68761تهراندروسکلنگیفروش14020,000,0001394/11/24
68620تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394/11/21
68605تهراندروسآپارتمانفروش29014,000,0004,060,000,0001394/11/21
67945تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش18410,000,0001,840,000,0001394/11/14
Page top