املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91035تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2807,000,000300,000,0001395/08/27
91036تهرانبلوار شهرزاد آپارتمانرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/08/27
90744تهراندروسکلنگیفروش1,05018,500,0009,120,500,0001395/08/26
90822تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1509,000,00050,000,0001395/08/25
90746تهراندروسآپارتمانفروش30012,500,0003,750,000,0001395/08/25
90745تهراندروسآپارتمانفروش18512,500,0001395/08/25
90644تهراندروسمغازهرهن و اجاره3212,000,000150,000,0001395/08/24
90645تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1505,000,00095,000,0001395/08/24
90445تهراندروسمغازهرهن و اجاره356,300,000100,000,0001395/08/23
90354تهراندروسآپارتمانفروش18512,200,0001395/08/23
90352تهراندروسآپارتمانفروش1118,558,000950,000,0001395/08/23
90351تهراندروسآپارتمانفروش28017,500,0004,900,000,0001395/08/23
90353تهراندروسمستغلاتفروش1,10018,000,0001395/08/23
90212تهراندروسآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/08/22
90211تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/08/22
90210تهراندروسآپارتمانفروش958,300,000788,500,0001395/08/22
90209تهراندروسآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395/08/22
89974تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2005,500,00060,000,0001395/08/19
89809تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00040,000,0001395/08/18
89774تهراندروسآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001395/08/18
89776تهراندروسآپارتمانفروش15714,000,0002,198,000,0001395/08/18
89478تهراندروسآپارتمانرهن108270,000,0001395/08/17
89599تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2301,800,000400,000,0001395/08/16
89598تهراندروسآپارتمانرهن6585,000,0001395/08/16
89564تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1805,000,000250,000,0001395/08/16
89480تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2379,000,000100,000,0001395/08/13
89479تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1755,000,00040,000,0001395/08/13
89420تهراندروسآپارتمانفروش29013,500,0003,915,000,0001395/08/13
89419تهراندروسآپارتمانفروش38015,000,0001395/08/13
89418تهراندروسآپارتمانفروش10014,000,0001,400,000,0001395/08/13
Page top