املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88783تهراندروسآپارتمانرهن162260,000,0001395/08/06
88782تهراندروسآپارتمانرهن120185,000,0001395/08/06
88443تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1003,800,00020,000,0001395/08/04
88375تهراندروسکلنگیفروش1,95020,000,00032,240,000,0001395/08/04
88378تهراندروسآپارتمانفروش14710,000,0001,470,000,0001395/08/04
88377تهراندروسآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395/08/04
88376تهراندروسآپارتمانفروش26012,000,0003,120,000,0001395/08/04
88284تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1365,000,00050,000,0001395/08/03
88149تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1073,000,00015,000,0001395/08/02
87979تهراندروسآپارتمانرهن100210,000,0001395/08/01
87978تهراندروسآپارتمانرهن200400,000,0001395/08/01
87914تهراندروسآپارتمانمعاوضه1767,500,0001,320,000,0001395/08/01
87913تهراندروسآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395/08/01
87859تهرانپاسدارانآپارتمانفروش18011,250,0002,025,000,0001395/08/01
87912تهراندروسمستغلاتفروش2,90020,000,00032,260,000,0001395/08/01
87825تهراندروسآپارتمانفروش9210,500,000966,000,0001395/07/28
87726تهراندروس آپارتمانرهن و اجاره1985,000,00050,000,0001395/07/27
87513تهراندروسآپارتمانفروش1357,400,000999,000,0001395/07/26
87512تهراندروسآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001395/07/26
87509تهراندروسآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001395/07/26
87510تهراناحتشامیهکلنگیفروش20019,000,0004,427,000,0001395/07/26
87410تهراندروس - قباآپارتمانرهن و اجاره1445,000,000150,000,0001395/07/25
87409تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000120,000,0001395/07/25
87306تهراندروسآپارتمانفروش26016,500,0004,290,000,0001395/07/24
87271تهراندروسآپارتمانفروش26714,800,0003,951,600,0001395/07/24
87304تهراندروسآپارتمانفروش1106,365,000700,000,0001395/07/24
87024تهراندروسآپارتمانفروش20013,000,0002,600,000,0001395/07/17
87023تهراندروسآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001395/07/17
87022تهراندروسآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001395/07/17
87021تهراندروسآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001395/07/17
Page top