جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85469تهراندروس - محسنیانآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00060,000,0001395/06/29
85272تهراندروسآپارتمانفروش14611,000,0001,606,000,0001395/06/27
85271تهرانبلوار شهرزادکلنگیفروش1006,000,000600,000,0001395/06/27
85270تهراناحتشامیهآپارتمانفروش19712,500,0002,462,500,0001395/06/27
84963تهرانبهستان یکمآپارتمانرهن و اجاره1804,500,000130,000,0001395/06/23
84886تهراندروس - هدایتآپارتمانرهن و اجاره1755,300,00030,000,0001395/06/21
84885تهرانکماساییآپارتمانرهن و اجاره1365,000,00050,000,0001395/06/21
84884تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره903,100,00020,000,0001395/06/21
84883تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2103,500,000100,000,0001395/06/21
84777تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1707,000,00050,000,0001395/06/20
84746تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش17211,000,0001,892,000,0001395/06/20
84654تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00030,000,0001395/06/18
84608تهرانیار محمدیمستغلاترهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/06/17
84559تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84558تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00050,000,0001395/06/17
84433تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1661,200,000220,000,0001395/06/16
84339تهراندروسآپارتمانفروش20310,000,0002,030,000,0001395/06/16
84338تهراندروسآپارتمانفروش1357,800,0001,053,000,0001395/06/16
84337تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش18016,000,0002,880,000,0001395/06/16
84216تهرانیار محمدیآپارتمانرهن2251,000,000,0001395/06/15
84215تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00040,000,0001395/06/15
84188تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/06/15
84073تهراندروسآپارتمانرهن260600,000,0001395/06/14
84072تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/06/14
84074تهراناحتشامیهاداریرهن و اجاره1189,000,000100,000,0001395/06/14
83796تهراندروس - هدایتکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001395/06/11
83795تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001395/06/11
83794تهراندروس - یخچالآپارتمانفروش108کارشناسیکارشناسی1395/06/11
83707تهراندروس - یار محمدیآپارتمانرهن و اجاره1344,500,00070,000,0001395/06/10
83706تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1454,500,00030,000,0001395/06/10
Page top