جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86539تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره28012,500,000100,000,0001395/07/11
86538تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2505,300,000200,000,0001395/07/11
86482تهراندروسآپارتمانفروش23014,000,0001395/07/11
86483تهراندروسویلافروش55020,000,0001395/07/11
86365تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000200,000,0001395/07/08
86314تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره522,000,00020,000,0001395/07/06
86178تهراندروسآپارتمانفروش13512,500,0001,687,5001395/07/06
86177تهراندروسآپارتمانفروش15514,000,0002,170,000,0001395/07/06
86060تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره70300,00080,000,0001395/07/05
86059تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره673,700,00020,000,0001395/07/05
85895تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00050,000,0001395/07/04
85812تهراندروسکلنگیفروش81020,000,00012,000,000,0001395/07/04
84985تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره751,800,00025,000,0001395/07/01
85699تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/07/01
85651تهراندروس آپارتمانرهن و اجاره1202,600,000100,000,0001395/07/01
85650تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/01
85649تهراندروسآپارتمانرهن100130,000,0001395/07/01
85573تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0003,157,000,0001395/07/01
85572تهراندروسآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001395/07/01
85571تهراندروسآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/07/01
85483تهراندروسآپارتمانرهن120130,000,0001395/06/29
85469تهراندروس - محسنیانآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00060,000,0001395/06/29
85272تهراندروسآپارتمانفروش14611,000,0001,606,000,0001395/06/27
85271تهرانبلوار شهرزادکلنگیفروش1006,000,000600,000,0001395/06/27
85270تهراناحتشامیهآپارتمانفروش19712,500,0002,462,500,0001395/06/27
84963تهرانبهستان یکمآپارتمانرهن و اجاره1804,500,000130,000,0001395/06/23
84886تهراندروس - هدایتآپارتمانرهن و اجاره1755,300,00030,000,0001395/06/21
84885تهرانکماساییآپارتمانرهن و اجاره1365,000,00050,000,0001395/06/21
84884تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره903,100,00020,000,0001395/06/21
84883تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2103,500,000100,000,0001395/06/21
Page top