املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28953تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش26015,000,0003,900,000,0001393-10-01
28835تهراندروسکلنگیفروش26015,000,0001393-09-30
28680تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-29
28761تهراندروسآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-09-29
28104تهراندروسآپارتمانفروش26015,500,0001393-09-23
28126تهراندروسآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001393-09-23
28226تهراندروسآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393-09-23
27982تهراندروسآپارتمانفروش15513,500,0002,092,500,0001393-09-20
27986تهراندروسآپارتمانفروش11013,000,0001,430,000,0001393-09-20
27987تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1686,900,0001,159,200,0001393-09-20
27627تهراندروسآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001393-09-18
26918تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393-09-11
26934تهراندروسآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393-09-11
26936تهراندروسآپارتمانفروش889,300,000818,400,0001393-09-11
26638تهراندروسآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393-09-09
26482تهراندروسآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393-09-08
26514تهراندروس - احتشامیهآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393-09-08
25429تهراندروس - هدایت آپارتمانفروش360کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25324تهراندروسآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-08-24
25325تهراندروس - احتشامیهکلنگیفروش1,61224,000,00038,688,000,0001393-08-24
25345تهراندروسآپارتمانفروش1158,100,000931,500,0001393-08-24
24235تهراندروسآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393-08-17
24311تهراندروسآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001393-08-17
23726تهراندروسآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-08-10
23740تهراندروساداریفروش9510,000,000950,000,0001393-08-10
22161تهراندروسآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001393-07-27
22162تهراندروسآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001393-07-27
22216تهراندروسمستغلاتفروش9012,600,0001393-07-27
21670تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393-07-22
21671تهراندروسآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001393-07-22
Page top