جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21671تهراندروسآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001393/07/22
21453تهراندروس - یخچالآپارتمانفروش1037,500,000772,500,0001393/07/20
21346تهراندروسآپارتمانفروش1817,500,0001,357,500,0001393/07/19
21053تهراندروسآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393/07/16
20644تهراندروسآپارتمانفروش1367,352,9411,000,000,0001393/07/10
20648تهراندروسآپارتمانفروش12312,000,0001,476,000,0001393/07/10
20649تهراندروس آپارتمانفروش16512,500,0002,062,500,0001393/07/10
20651تهراندروسآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/07/10
19971تهراندروسآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393/07/06
19972تهراندروسآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001393/07/06
19628تهراندروسمستغلاتفروش27525,000,0001393/07/03
19629تهراندروسآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/07/03
19630تهراندروسآپارتمانفروش29613,000,0003,848,000,0001393/07/03
18795تهراندروسآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001393/06/29
18796تهراندروسآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393/06/29
18797تهراندروسآپارتمانفروش26012,200,0003,172,000,0001393/06/29
18798تهراندروسآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393/06/29
18799تهراندروسآپارتمانفروش1508,800,0001,320,000,0001393/06/29
18492تهراندروسکلنگیفروش012,000,000600,000,0001393/06/27
18511تهراندروسآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001393/06/27
18275تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001393/06/26
18277تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001393/06/26
18390تهرانشریعتی - یخچال اداریفروش569,500,000530,000,0001393/06/26
17557تهراندروسمغازهفروش221,250,000,0001393/06/22
17559تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/06/22
17166تهراندروس - وارسته کلنگیفروش55018,000,0005,166,000,0001393/06/19
17168تهراندروسزمینفروش2906,000,000,0001393/06/19
16075تهراندروسآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001393/06/12
15924تهراندروسآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001393/06/11
8504تهراندروس - يخچالآپارتمانپیش فروش95کارشناسیکارشناسی1390/09/17
Page top