املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40374تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش35019,000,00011,210,000,0001394-02-08
40375تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1288,200,0001,049,600,0001394-02-08
40376تهراندروسآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-02-08
40377تهراندروسآپارتمانفروش30014,000,0004,200,000,0001394-02-08
40161تهراندروسآپارتمانفروش29514,500,0004,277,500,0001394-02-05
40162تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394-02-05
40163تهراندروسآپارتمانفروش30912,800,0003,955,200,0001394-02-05
39881تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394-01-31
39882تهراندروس - محسنیانکلنگیفروش82525,000,00015,500,000,0001394-01-31
39687تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394-01-29
39688تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001394-01-29
39689تهراندروسآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-01-29
39440تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394-01-26
39443تهراندروسآپارتمانفروش24514,500,000355,250,0001394-01-26
39063تهراندروسآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-01-24
39076تهراندروسآپارتمانفروش1108,200,000902,000,0001394-01-24
38839تهراندروسآپارتمانفروش959,100,000864,500,0001394-01-20
38621تهراندروسآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-01-18
38481تهراندروسآپارتمانفروش30013,500,0004,050,000,0001394-01-17
38482تهراندروسکلنگیفروش12220,000,0001394-01-17
38257تهراندروسآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394-01-15
38199تهراندروسآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-12-26
38200تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-12-26
38123تهراناحتشامیهآپارتمانفروش2007,800,0001,560,000,0001393-12-25
38118تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش17512,000,0002,100,000,0001393-12-25
38024تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393-12-23
38025تهراندروسآپارتمانفروش1648,500,0001,394,000,0001393-12-23
37806تهراندروسآپارتمانفروش9510,000,0009,500,000,0001393-12-19
37837تهراندروسآپارتمانفروش857,530,000640,000,0001393-12-19
37549تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393-12-16
Page top