جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28226تهراندروسآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393/09/23
27982تهراندروسآپارتمانفروش15513,500,0002,092,500,0001393/09/20
27986تهراندروسآپارتمانفروش11013,000,0001,430,000,0001393/09/20
27987تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1686,900,0001,159,200,0001393/09/20
27627تهراندروسآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001393/09/18
26918تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393/09/11
26934تهراندروسآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393/09/11
26936تهراندروسآپارتمانفروش889,300,000818,400,0001393/09/11
26638تهراندروسآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393/09/09
26482تهراندروسآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393/09/08
26514تهراندروس - احتشامیهآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393/09/08
25429تهراندروس - هدایت آپارتمانفروش360کارشناسیکارشناسی1393/08/25
25324تهراندروسآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393/08/24
25325تهراندروس - احتشامیهکلنگیفروش1,61224,000,00038,688,000,0001393/08/24
25345تهراندروسآپارتمانفروش1158,100,000931,500,0001393/08/24
24235تهراندروسآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393/08/17
24311تهراندروسآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001393/08/17
23726تهراندروسآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393/08/10
23740تهراندروساداریفروش9510,000,000950,000,0001393/08/10
22161تهراندروسآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001393/07/27
22162تهراندروسآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001393/07/27
22216تهراندروسمستغلاتفروش9012,600,0001393/07/27
21670تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/07/22
21671تهراندروسآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001393/07/22
21453تهراندروس - یخچالآپارتمانفروش1037,500,000772,500,0001393/07/20
21346تهراندروسآپارتمانفروش1817,500,0001,357,500,0001393/07/19
21053تهراندروسآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393/07/16
20644تهراندروسآپارتمانفروش1367,352,9411,000,000,0001393/07/10
20648تهراندروسآپارتمانفروش12312,000,0001,476,000,0001393/07/10
20649تهراندروس آپارتمانفروش16512,500,0002,062,500,0001393/07/10
Page top