جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34573تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1057,300,000766,500,0001393/11/19
34578تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001393/11/19
33814تهراندروسآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393/11/12
33815تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001393/11/12
33109تهراندروسکلنگیفروش62025,000,00015,500,000,0001393/11/06
33120تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش18021,000,0003,780,000,0001393/11/06
32967تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001393/11/05
32968تهراندروسآپارتمانفروش1428,000,0001,136,000,0001393/11/05
32997تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001393/11/05
32941تهراندروسآپارتمانفروش22016,500,0003,630,000,0001393/11/04
32259تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش888,550,000750,000,0001393/10/29
32275تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1128,000,000896,000,0001393/10/29
32109تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش26520,000,0005,300,000,0001393/10/27
31865تهراندروسآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001393/10/24
31860تهراندروسآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393/10/24
31393تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001393/10/21
31394تهراندروس - فکوریانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/10/21
31395تهراندروسآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393/10/21
31445تهراندروسآپارتمانفروش2358,800,0002,068,000,0001393/10/21
31189تهراندروسآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001393/10/20
31224تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393/10/20
31234تهراندروسکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393/10/20
30835تهراندروسآپارتمانفروش2258,000,0001,800,000,0001393/10/16
30841تهراندروسآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393/10/16
30870تهراندروسآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001393/10/16
30749تهراندروس - هدایتمستغلاتفروش9012,500,0001393/10/15
30270تهراندروسآپارتمانفروش1968,000,0001,568,000,0001393/10/11
30298تهراندروسآپارتمانفروش1927,810,0001,500,000,0001393/10/11
30350تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1686,900,0001,159,200,0001393/10/11
29933تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001393/10/09
Page top