جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38200تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393/12/26
38123تهراناحتشامیهآپارتمانفروش2007,800,0001,560,000,0001393/12/25
38118تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش17512,000,0002,100,000,0001393/12/25
38024تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393/12/23
38025تهراندروسآپارتمانفروش1648,500,0001,394,000,0001393/12/23
37806تهراندروسآپارتمانفروش9510,000,0009,500,000,0001393/12/19
37837تهراندروسآپارتمانفروش857,530,000640,000,0001393/12/19
37549تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/12/16
37437تهراندروسآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/12/14
36985تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393/12/11
36986تهراندروسآپارتمانفروش1269,200,0001,159,200,0001393/12/11
36796تهراندروسآپارتمانفروش15211,900,0001,808,800,0001393/12/09
36795تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش7512,000,000900,000,0001393/12/09
36329تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001393/12/05
36330تهراندروسآپارتمانفروش14915,000,0001,235,000,0001393/12/05
36074تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش948,000,000752,000,0001393/12/02
36075تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش888,200,000721,600,0001393/12/02
36108تهرانشریعتی - یخچالآپارتمانفروش1669,000,0001,494,000,0001393/12/02
36109تهرانشریعتی - یخچالآپارتمانفروش8315,500,0001,286,500,0001393/12/02
35835تهراندروسآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/11/30
35370تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش7512,000,000900,000,0001393/11/26
35371تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش848,300,000697,200,0001393/11/26
34573تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1057,300,000766,500,0001393/11/19
34578تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001393/11/19
33814تهراندروسآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393/11/12
33815تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001393/11/12
33109تهراندروسکلنگیفروش62025,000,00015,500,000,0001393/11/06
33120تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش18021,000,0003,780,000,0001393/11/06
32967تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001393/11/05
32968تهراندروسآپارتمانفروش1428,000,0001,136,000,0001393/11/05
Page top