جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48022تهراندروسآپارتمانفروش17814,000,0002,492,000,0001394/04/20
48023تهراندروسآپارتمانفروش1859,000,0001394/04/20
48024تهراندروسآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001394/04/20
47691تهراندروسآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001394/04/15
47690تهراندروسآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394/04/15
47236تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/04/10
46607تهراندروسکلنگیفروش2,56022,000,0001394/04/06
46608تهراندروسآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394/04/06
46643تهراندروسکلنگیفروش706,000,000660,000,0001394/04/06
45655تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش10211,000,0001,760,000,0001394/03/30
45656تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1058,500,0002,040,000,0001394/03/30
45657تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش907,900,000916,400,0001394/03/30
45670تهراندروسآپارتمانفروش1179,000,0001,080,000,0001394/03/30
44051تهراندروسآپارتمانفروش16910,900,0001394/03/12
44052تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش4011,900,000476,000,0001394/03/12
44058تهراندروسآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001394/03/12
43547تهراندروس - فکوریانآپارتمانفروش924,945,000455,000,0001394/03/06
43548تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001394/03/06
43549تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش1927,810,0001,500,000,0001394/03/06
43550تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001394/03/06
43195تهراندروسآپارتمانفروش2259,000,0001394/03/04
43196تهراندروسآپارتمانفروش15014,500,0002,175,000,0001394/03/04
42802تهراندروسآپارتمانفروش1359,200,0001,242,000,0001394/03/02
42803تهراندروس - یارمحمدیکلنگیفروش81020,000,00012,000,000,0001394/03/02
42239تهراندروسآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/02/28
42240تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش738,500,000620,500,0001394/02/28
42247تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش40022,000,00011,000,000,0001394/02/28
42252تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001394/02/28
41826تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش509,500,000475,000,0001394/02/23
41835تهراندروس - هدایتکلنگیفروش45620,690,0006,000,000,0001394/02/23
Page top