جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52492تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/06/03
52500تهراندروسآپارتمانفروش1386,800,000938,400,0001394/06/03
52505تهراندروسآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394/06/03
52038تهراندروسآپارتمانفروش30014,000,0004,200,000,0001394/05/31
52059تهرانبلوار شهرزادکلنگیفروش28521,000,0001394/05/31
51724تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش2408,500,0002,040,000,0001394/05/24
51543تهراندروسآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001394/05/22
51540تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1769,200,0001,619,200,0001394/05/22
51535تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394/05/22
51044تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش7415,000,0001,050,000,0001394/05/17
50471تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1088,300,000896,400,0001394/05/12
50472تهراندروسآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001394/05/12
50473تهراندروسآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001394/05/12
50095تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001394/05/10
50097تهراندروسآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/05/10
49248تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394/05/03
49252تهراندروسآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001394/05/03
48729تهرانبلوار شهرزادویلافروش4406,820,0003,000,000,0001394/04/29
48597تهراندروسآپارتمانفروش1408,400,0001,176,000,0001394/04/25
48274تهراندروسآپارتمانفروش18012,000,0002,160,000,0001394/04/22
48275تهراندروسآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394/04/22
48022تهراندروسآپارتمانفروش17814,000,0002,492,000,0001394/04/20
48023تهراندروسآپارتمانفروش1859,000,0001394/04/20
48024تهراندروسآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001394/04/20
47691تهراندروسآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001394/04/15
47690تهراندروسآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394/04/15
47236تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/04/10
46607تهراندروسکلنگیفروش2,56022,000,0001394/04/06
46608تهراندروسآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394/04/06
46643تهراندروسکلنگیفروش706,000,000660,000,0001394/04/06
Page top