جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85826تهرانتابان غربیآپارتمانفروش1278,200,0001,041,400,0001395/07/04
85823تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001395/07/04
85821تهرانجردنآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001395/07/04
85819تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش7212,000,000864,000,0001395/07/04
85825تهرانجردناداریرهن و اجاره1753,500,000100,000,0001395/07/03
85824تهرانجردناداریرهن160300,000,0001395/07/03
85590تهرانجردنآپارتمانفروش1758,500,0001,249,500,0001395/06/31
85558تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش949,200,000864,800,0001395/06/31
85589تهرانجردنآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395/06/31
85559تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001395/06/31
85588تهرانجردنآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/06/31
85278تهرانجردنآپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001395/06/27
85279تهرانجردنآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395/06/27
85280تهرانجردنآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001395/06/27
85170تهرانبلوار آرشمستغلاترهن و اجاره78730,000,000200,000,0001395/06/25
85139تهرانولی عصرآپارتمانرهن و اجاره1112,000,000100,000,0001395/06/24
85137تهرانولی عصرآپارتمانرهن و اجاره1123,200,00035,000,0001395/06/24
79093تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره1,20045,000,000200,000,0001395/06/21
84731تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش8112,000,000864,000,0001395/06/20
84001تهرانپارک ویمستغلاترهن و اجاره7235,000,000100,000,0001395/06/13
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395-05-19
76697تهرانجردنآپارتمانفروش2457,500,0001,800,000,0001395-03-29
75231تهرانجردنآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-03-10
75039تهرانجردنکلنگیفروش1,00018,000,0001395-03-08
75047تهرانجردنآپارتمانفروش15512,500,0001,937,500,0001395-03-08
74804تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش300کارشناسیکارشناسی1395-03-04
74807تهرانجردنآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395-03-04
74813تهرانجردنآپارتمانفروش1397,500,0001,042,500,0001395-03-04
74121تهرانجردنآپارتمانفروش1807,225,0001,300,000,0001395-02-13
74139تهرانجردنآپارتمانفروش2018,500,0001,708,500,0001395-02-13
Page top