املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88131تهرانگلستانآپارتمانرهن و اجاره1243,000,00050,000,0001395/08/02
88130تهرانآفریقااداریرهن و اجاره855,000,00050,000,0001395/08/02
88129تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1356,000,00050,000,0001395/08/02
88084تهرانجام جماداریرهن و اجاره2041,200,000100,000,0001395/08/02
87938تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00060,000,0001395/08/01
87880تهرانجردنکلنگیفروش57026,000,0001395/08/01
87886تهرانجردنآپارتمانفروش1347,835,0001,050,000,0001395/08/01
87885تهرانجردنآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001395/08/01
87711تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00030,000,0001395/07/27
87686تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/07/27
87570تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00030,000,0001395/07/26
87569تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1243,000,00050,000,0001395/07/26
87567تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/07/26
87535تهرانجردنآپارتمانفروش13913,000,0001,807,000,0001395/07/26
87537تهرانجردنمستغلاتفروش1,30025,000,00016,250,000,0001395/07/26
87534تهرانجردنکلنگیفروش99026,000,0001395/07/26
87533تهرانجردن آپارتمانفروش1347,835,0001,050,000,0001395/07/26
87536تهرانجردنآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395/07/26
87397تهرانجردنمغازهرهن و اجاره13070,000,0001,200,000,0001395/07/25
87396تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/07/25
87395تهرانجردناداریرهن و اجاره703,500,00030,000,0001395/07/25
87284تهرانجردنکلنگیفروش60030,000,0001395/07/24
87202تهرانجردناداریرهن و اجاره702,200,00020,000,0001395/07/19
87201تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/07/19
85905تهرانجردن - ارمغانآپارتمانرهن و اجاره2709,000,000100,000,0001395/07/18
87026تهرانجردنکلنگیفروش517کارشناسیکارشناسی1395/07/17
87002تهرانجردنآپارتمانفروش15810,500,0001,659,000,0001395/07/17
86866تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1214,000,00050,000,0001395/07/15
86771تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1455,000,00050,000,0001395/07/14
86197تهرانجردن آپارتمانرهن و اجاره2505,000,000300,000,0001395/07/13
Page top