املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94216تهرانآفریقاآپارتمانرهن و اجاره851,000,00090,000,0001395/10/01
94087تهرانجردناداریرهن و اجاره602,500,000140,000,0001395/09/30
93952تهرانجردنآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001395/09/30
93951تهرانجردنآپارتمانفروش1079,252,000990,000,0001395/09/30
93950تهرانجردنمستغلاتفروش7311,000,0001395/09/30
93732تهرانجردنآپارتمانفروش1356,666,000900,000,0001395/09/28
93677تهرانجردنمغازهاجاره8045,000,0001395/09/25
93508تهرانجردناداریرهن و اجاره1004,000,00040,000,0001395/09/23
93507تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1351,500,000100,000,0001395/09/23
93506تهرانآفریقاآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/09/23
93412تهرانجردناداریرهن و اجاره1141,500,000100,000,0001395/09/22
93411تهرانجردناداریرهن و اجاره955,000,00040,000,0001395/09/22
93271تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره16530,000,000100,000,0001395/09/21
93260تهرانجردناداریرهن و اجاره1259,500,00050,000,0001395/09/21
93261تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره1352,500,000150,000,0001395/09/21
93146تهرانآفریقامستغلاتفروش187کارشناسیکارشناسی1395/09/21
93042تهرانجهان کودکآپارتمانرهن145250,000,0001395/09/18
93043تهرانجردنآپارتمانرهن110250,000,0001395/09/18
92889تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1007,000,00050,000,0001395/09/17
92888تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره15510,000,0001395/09/17
92778تهرانآفریقاآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/09/17
92691تهرانجردناداریرهن و اجاره754,800,00050,000,0001395/09/16
92689تهرانجردناداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/09/16
92520تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00030,000,0001395/09/15
92519تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1903,800,00080,000,0001395/09/15
92521تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,500,00040,000,0001395/09/15
92518تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00030,000,0001395/09/15
92314تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/09/14
92113تهرانجردنکلنگیفروش1,96025,000,0001395/09/12
91994تهرانجردنکلنگیفروش1,30020,000,00015,200,000,0001395/09/11
Page top