جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65740تهرانجردنآپارتمانفروش1746,500,0001,131,000,0001394/10/20
65764تهرانجردنآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394/10/20
64739تهرانجردنآپارتمانفروش2039,500,0001,928,500,0001394/10/15
65242تهرانجردنکلنگیفروش1,26422,000,00014,256,000,0001394/10/14
65002تهرانجردنکلنگیفروش50020,000,0009,760,000,0001394/10/12
64699تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش1188,474,5761,000,000,0001394/10/09
64429تهرانولیعصر - جام جمکلنگیفروش29022,000,0003,762,000,0001394/10/06
64098تهرانجردن - گلشهرآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394/10/02
63787تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1808,200,0001,476,000,0001394/09/30
63669تهرانجردنآپارتمانفروش2049,500,0001,938,000,0001394/09/29
63670تهرانجردنکلنگیفروش45028,000,00012,600,000,0001394/09/29
63684تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394/09/29
63515تهرانولیعصر - بلالآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/09/28
63379تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش2187,300,0001,519,400,0001394/09/26
63400تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش1302,000,000,0001394/09/26
63424تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش8012,500,000875,000,0001394/09/26
63270تهرانجردن - پارک ویآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/09/25
62972تهرانجردنآپارتمانفروش2228,000,0001,776,000,0001394/09/23
62995تهرانجردنآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394/09/23
62996تهرانجردنآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394/09/23
63008تهرانجردنآپارتمانفروش13910,000,0001,390,000,0001394/09/23
62833تهرانعاطفی شرقیمستغلاتفروش154کارشناسیکارشناسی1394/09/22
62843تهرانجردن - صداقتآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001394/09/22
62853تهرانجردنآپارتمانفروش1338,000,0001,064,000,0001394/09/22
62786تهرانپارک ویزمینفروش1,50016,000,0001394/09/18
62144تهرانولیعصر - پارک ملتمغازهفروش2427,000,000650,000,0001394/09/17
62392تهرانولیعصر - میردامادآپارتمانفروش1167,100,000823,600,0001394/09/15
61241تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش56020,000,0001394/08/30
61264تهرانجردنآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/08/30
61105تهرانجردنآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001394/08/28
Page top