جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82903تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره952,400,00045,000,0001395/06/02
82897تهرانجردنآپارتمانرهن156260,000,0001395/06/02
82888تهرانجردنآپارتمانرهن180300,000,0001395/06/02
82771تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/06/01
82770تهرانجردن - عاطفیآپارتمانرهن و اجاره883,000,00040,000,0001395/06/01
82755تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1544,700,00050,000,0001395/06/01
82745تهرانامانیهآپارتمانرهن و اجاره1074,000,00040,000,0001395/06/01
82742تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره803,500,00050,000,0001395/06/01
81678تهرانجردنمستغلاترهن780500,000,0001395/05/21
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395/05/19
81118تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره78045,000,000500,000,0001395/05/17
80815تهرانپارک ویمستغلاترهن525950,000,0001395/05/13
76697تهرانجردنآپارتمانفروش2457,500,0001,800,000,0001395/03/29
75231تهرانجردنآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395/03/10
75039تهرانجردنکلنگیفروش1,00018,000,0001395/03/08
75047تهرانجردنآپارتمانفروش15512,500,0001,937,500,0001395/03/08
74804تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش300کارشناسیکارشناسی1395/03/04
74807تهرانجردنآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395/03/04
74813تهرانجردنآپارتمانفروش1397,500,0001,042,500,0001395/03/04
74770تهرانجردن - ولیعصرمستغلاترهن و اجاره3,200کارشناسیکارشناسی1395/03/03
74121تهرانجردنآپارتمانفروش1807,225,0001,300,000,0001395/02/13
74139تهرانجردنآپارتمانفروش2018,500,0001,708,500,0001395/02/13
73906تهرانجردن - ظفراداریفروش8010,000,000800,000,0001395/02/11
73911تهرانجردنآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395/02/11
73698تهرانجردنآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395/02/08
73440تهرانجردناداریفروش1287,600,000972,800,0001395/02/06
73132تهرانجردنآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001395/02/04
73137تهرانجردنآپارتمانفروش7810,500,000819,000,0001395/02/04
72213تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش7010,000,0001395/02/01
73021تهرانجردنآپارتمانفروش1547,500,0001,155,000,0001395/02/01
Page top