جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84353تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره386,500,000300,000,0001395/06/16
84202تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1605,000,000100,000,0001395/06/15
84201تهرانجردن - تابانآپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/15
84200تهرانجردن - فرزانآپارتمانرهن و اجاره3008,000,000100,000,0001395/06/15
84178تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1753,500,000100,000,0001395/06/15
84103تهرانجردناداریرهن110210,000,0001395/06/14
84101تهرانجردناداریرهن و اجاره905,500,00030,000,0001395/06/14
84099تهرانجردنآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/14
84098تهرانجردن - سعیدیاداریرهن و اجاره653,500,00030,000,0001395/06/14
84097تهرانجردنآپارتمانرهن170350,000,0001395/06/14
84001تهرانپارک ویمستغلاترهن و اجاره7235,000,000100,000,0001395/06/13
83999تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره783,500,00030,000,0001395/06/13
83997تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1246,000,00060,000,0001395/06/13
81531تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00065,000,0001395/06/13
83973تهرانبلوار صباآپارتمانرهن و اجاره1807,500,00030,000,0001395/06/13
83847تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانرهن و اجاره804,500,00050,000,0001395/06/11
82772تهرانبلوار اسفندیارآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00030,000,0001395/06/10
83693تهرانپارک ویآپارتمانرهن190400,000,0001395/06/10
83692تهرانجردن - تاباناداریرهن و اجاره1516,500,00050,000,0001395/06/10
83670تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره783,500,00030,000,0001395/06/10
83663تهرانجردن - ستاریاداریرهن و اجاره563,400,00015,000,0001395/06/10
83662تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1052,500,000150,000,0001395/06/10
83572تهرانولیعصر - جام جماداریرهن و اجاره1507,000,000100,000,0001395/06/09
83570تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره1405,000,00050,000,0001395/06/09
83568تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1481,900,000100,000,0001395/06/09
83566تهرانجردناداریرهن87220,000,0001395/06/09
82908تهرانجردنمغازهرهن و اجاره130100,000,0001,500,000,0001395/06/07
83310تهرانجام جمآپارتمانرهن و اجاره2087,000,000200,000,0001395/06/07
83309تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1855,500,00050,000,0001395/06/07
83301تهرانجردنآپارتمانرهن550750,000,0001395/06/07
Page top