املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86502تهرانبر آفریقاآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00030,000,0001395/07/11
86412تهرانامانیهآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395/07/10
86411تهرانجردنآپارتمانفروش16712,500,0002,057,500,0001395/07/10
86370تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/08
86369تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره653,000,00020,000,0001395/07/08
86368تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1052,100,000150,000,0001395/07/08
86336تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1254,400,00040,000,0001395/07/08
86218تهرانجردنمغازهرهن و اجاره14075,000,0001,200,000,0001395/07/06
86217تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره3005,000,0001,000,000,0001395/07/06
86214تهرانجردن - ناهیداداریرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/06
86216تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1007,500,00050,000,0001395/07/06
86215تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000500,000,0001395/07/06
86138تهرانجهان کودکمستغلاتفروش135کارشناسیکارشناسی1395/07/06
86139تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001395/07/06
86137تهرانجردناداریفروش1287,600,000972,800,0001395/07/06
86098تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره884,500,00010,000,0001395/07/05
86049تهرانآفریقای شمالیاداریرهن و اجاره31215,000,00075,000,0001395/07/05
86048تهرانبلوار صبااداریرهن و اجاره765,500,00020,000,0001395/07/05
86026تهرانجردنمغازهرهن و اجاره12060,000,000500,000,0001395/07/05
86025تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/05
86000تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره2377,000,00075,000,0001395/07/04
85881تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/04
85903تهرانجردناداریرهن و اجاره855,800,00040,000,0001395/07/04
85822تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001395/07/04
85879تهرانجردن - بابکآپارتمانرهن و اجاره653,000,00020,000,0001395/07/04
85904تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/04
85901تهرانبلوار صباآپارتمانرهن و اجاره1807,500,00030,000,0001395/07/04
85902تهرانجردناداریرهن و اجاره1507,000,00050,000,0001395/07/04
85880تهرانبلوار آفریقااداریاجاره12712,500,0001395/07/04
85820تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش2508,800,0002,200,000,0001395/07/04
Page top