جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85133تهرانجردن آپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/24
85065تهرانجردناداریرهن و اجاره702,500,00030,000,0001395/06/24
85064تهرانامانیهآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/24
84968تهرانجردن - ظفرمغازهرهن33450,000,0001395/06/23
84862تهرانپارک ویاداریرهن68160,000,0001395/06/21
84861تهرانبلوار گلشهرآپارتمانرهن و اجاره1184,500,00050,000,0001395/06/21
84860تهرانجردن - ظفراداریرهن و اجاره1404,200,00070,000,0001395/06/21
79093تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره1,20045,000,000200,000,0001395/06/21
84859تهرانجردن - روانپورآپارتمانرهن و اجاره1234,500,00050,000,0001395/06/21
84848تهرانپارک ملتویلااجاره70025,000,0001395/06/21
84837تهرانجردناداریرهن90230,000,0001395/06/21
84838تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره703,500,00045,000,0001395/06/21
81548تهرانجردن - ناصریاداریرهن و اجاره3009,000,000100,000,0001395/06/21
84776تهرانجردن - ارمغانآپارتمانرهن و اجاره943,800,00060,000,0001395/06/20
84731تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش8112,000,000864,000,0001395/06/20
84639تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84638تهرانجردن - اسفندیاراداریرهن و اجاره813,500,00065,000,0001395/06/18
84623تهرانجردنآپارتمانرهن150275,000,0001395/06/18
84621تهرانجردنآپارتمانرهن180335,000,0001395/06/18
84622تهرانجردناداریاجاره32017,000,0001395/06/18
84425تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1505,500,00050,000,0001395/06/16
84377تهرانبر آفریقااداریرهن و اجاره895,000,00050,000,0001395/06/16
84353تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره386,500,000300,000,0001395/06/16
84202تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1605,000,000100,000,0001395/06/15
84201تهرانجردن - تابانآپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/15
84200تهرانجردن - فرزانآپارتمانرهن و اجاره3008,000,000100,000,0001395/06/15
84178تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1753,500,000100,000,0001395/06/15
84103تهرانجردناداریرهن110210,000,0001395/06/14
84101تهرانجردناداریرهن و اجاره905,500,00030,000,0001395/06/14
84099تهرانجردنآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/14
Page top