جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86025تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/05
86000تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره2377,000,00075,000,0001395/07/04
85881تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/04
85903تهرانجردناداریرهن و اجاره855,800,00040,000,0001395/07/04
85822تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001395/07/04
85879تهرانجردن - بابکآپارتمانرهن و اجاره653,000,00020,000,0001395/07/04
85904تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/04
85901تهرانبلوار صباآپارتمانرهن و اجاره1807,500,00030,000,0001395/07/04
85902تهرانجردناداریرهن و اجاره1507,000,00050,000,0001395/07/04
85888تهرانپارک ملتآپارتمانرهن175400,000,0001395/07/04
85880تهرانبلوار آفریقااداریاجاره12712,500,0001395/07/04
85820تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش2508,800,0002,200,000,0001395/07/04
85826تهرانتابان غربیآپارتمانفروش1278,200,0001,041,400,0001395/07/04
85823تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001395/07/04
85821تهرانجردنآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001395/07/04
85819تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش7212,000,000864,000,0001395/07/04
85825تهرانجردناداریرهن و اجاره1753,500,000100,000,0001395/07/03
85824تهرانجردناداریرهن160300,000,0001395/07/03
85644تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره953,000,00060,000,0001395/07/01
85643تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره655,000,00050,000,0001395/07/01
85642تهرانبلوار آفریقااداریرهن و اجاره1005,500,00050,000,0001395/07/01
85641تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2308,000,000100,000,0001395/07/01
85640تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/07/01
85590تهرانجردنآپارتمانفروش1758,500,0001,249,500,0001395/07/01
85558تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش949,200,000864,800,0001395/07/01
85589تهرانجردنآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395/07/01
85559تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001395/07/01
85588تهرانجردنآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/07/01
85488تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/06/29
85487تهرانجردن - ناصریاداریرهن و اجاره924,800,00030,000,0001395/06/29
Page top