جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20022تهرانگاندیاداریفروش1345,000,000670,000,0001393/07/07
19872تهرانجردناداریفروش22515,000,0003,375,000,0001393/07/06
19873تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393/07/06
19874تهرانجردنآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001393/07/06
19875تهرانجردنآپارتمانفروش13015,000,0001,950,000,0001393/07/06
19876تهرانجردنآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001393/07/06
19648تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001393/07/05
19649تهرانجردن - ظفرآپارتمانفروش166کارشناسیکارشناسی1393/07/05
19472تهرانجردناداریفروش9010,000,000900,000,0001393/07/02
19473تهرانجردناداریفروش1619,000,0001,449,000,0001393/07/02
19121تهرانجردن - ظفراداریفروش6611,400,000752,400,0001393/07/01
19323تهرانجردنکلنگیفروش67016,500,00011,055,000,0001393/07/01
18285تهرانجردن - آفریقا آپارتمانفروش1169,800,0001,136,800,0001393/06/26
17641تهرانولیعصر - توانیر آپارتمانفروش1926,200,0001,190,400,0001393/06/23
17368تهرانگاندی زمینفروش5207,000,0003,640,000,0001393/06/21
17369تهرانگاندیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393/06/21
17370تهرانگاندیآپارتمانفروش2558,000,0002,040,000,0001393/06/21
16897تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393/06/18
16410تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/06/14
16400تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2550,000,0001,250,000,0001393/06/14
14275تهرانجردن - خیابان عاطفی شرقیآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001392/08/14
14277تهرانجردن - خیابان عاطفی شرقیآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001392/08/14
13151تهرانولیعصر - روبروی پارک ملتآپارتمانفروش19513,500,0001392/06/06
14060تهرانخیابان جردنآپارتمانفروش204کارشناسیکارشناسی1392/06/04
12910تهرانجردن - بلوار گلستانآپارتمانفروش1225,700,000695,400,0001391/06/19
Page top