جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22037تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001393/07/26
22038تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش8611,500,000989,000,0001393/07/26
22039تهرانجهان کودکاداریفروش11616,000,0001,856,000,0001393/07/26
21819تهرانگاندیاداریفروش7011,000,000770,000,0001393/07/24
21821تهرانگیشامغازهفروش7275,000,0005,400,000,0001393/07/24
21822تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/07/24
21823تهرانگیشاآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001393/07/24
21824تهرانگیشاآپارتمانفروش1608,800,0001,408,000,0001393/07/24
21825تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/07/24
19120تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393/07/23
21653تهرانجردناداریفروش9314,000,0001,302,000,0001393/07/22
21654تهرانجردناداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393/07/22
21655تهرانجردنآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001393/07/22
21539تهرانجردناداریفروش9314,000,0001,302,000,0001393/07/21
21541تهرانجردن - ناهیداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393/07/21
21546تهرانجردنآپارتمانفروش1159,570,0001,100,000,0001393/07/21
21427تهرانگاندیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393/07/20
21428تهرانگاندیاداریفروش886,700,000589,600,0001393/07/20
21429تهرانگاندیآپارتمانفروش2807,200,0002,016,000,0001393/07/20
21273تهرانجردنمغازهفروش5934,000,0002,006,000,0001393/07/19
21318تهرانجردناداریفروش9610,000,000960,000,0001393/07/19
21319تهرانجردنآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393/07/19
21320تهرانجردناداریفروش10512,500,0001,312,500,0001393/07/19
21328تهرانجردنمغازهفروش14020,000,0002,800,000,0001393/07/19
21329تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/07/19
21330تهرانجهان کودکاداریفروش15012,000,0001,800,000,0001393/07/19
21345تهرانجردنمغازهفروش80035,000,0001393/07/19
21352تهرانجردناداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393/07/19
21172تهرانگاندیآپارتمانفروش744,730,000350,000,0001393/07/17
21192تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/07/17
Page top