املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24868تهرانگاندی آپارتمانفروش33010,000,0003,300,000,0001393-08-20
24869تهرانگاندیاداریفروش7714,000,0001,078,000,0001393-08-20
24507تهرانجردنکلنگیفروش46019,000,0008,740,000,0001393-08-19
24340تهرانگاندیآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001393-08-18
24364تهرانآفریقااداریفروش13014,000,0001,820,000,0001393-08-18
24389تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش927,935,000730,000,0001393-08-18
24395تهرانگاندی شمالیمغازهفروش22کارشناسیکارشناسی1393-08-18
24411تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1687,740,0001,300,000,0001393-08-18
24126تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393-08-15
24133تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1297,500,000967,500,0001393-08-15
24134تهرانجردن - آفریقااداریفروش17011,500,0001,955,000,0001393-08-15
24189تهرانجردن - ولیعصرکلنگیفروش615کارشناسیکارشناسی1393-08-15
24190تهرانجردنآپارتمانفروش23113,000,0003,003,000,0001393-08-15
24191تهرانجردن - ناهیداداریفروش10310,500,0001,081,500,0001393-08-15
23833تهرانگاندیکلنگیفروش50017,000,0001393-08-11
23839تهرانگاندیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-08-11
23919تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16810,500,0001,764,000,0001393-08-11
23920تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393-08-11
23716تهرانجردنآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393-08-10
23723تهرانجردنآپارتمانفروش1659,500,0001,567,500,0001393-08-10
23724تهرانجردنآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393-08-10
23746تهرانجردنآپارتمانفروش1327,350,000970,200,0001393-08-10
23506تهرانجردنآپارتمانفروش12511,500,0001,437,500,0001393-08-08
23507تهرانجردنآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001393-08-08
23508تهرانجردنمغازهفروش5039,000,0001,950,000,0001393-08-08
22827تهرانجردنآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001393-08-03
22830تهرانجردنآپارتمانفروش11011,500,0001,265,000,0001393-08-03
22530تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393-07-29
22273تهرانآفریقامستغلاتفروش11511,300,0001393-07-28
22275تهرانجردن _ آفریقاآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393-07-28
Page top