جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26929تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001393/09/11
26940تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393/09/11
26764تهرانگاندیاداریفروش1,56013,000,0001393/09/10
26802تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393/09/10
26548تهرانجردنآپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393/09/09
26568تهرانجردناداریفروش12518,000,0002,250,000,0001393/09/09
26569تهرانجردناداریفروش11030,000,0003,300,000,0001393/09/09
26570تهرانجردنآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001393/09/09
26583تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/09/09
26598تهرانجردنآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393/09/09
26637تهرانجردنآپارتمانفروش927,000,000644,000,0001393/09/09
26502تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393/09/08
26508تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش45620,000,0001393/09/08
26159تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001393/08/29
25864تهرانجردن - ناهیدکلنگیفروش54220,000,0001,084,000,0001393/08/27
25865تهرانجردناداریفروش707,500,000525,000,0001393/08/27
25619تهرانگاندیآپارتمانفروش2548,000,0002,032,000,0001393/08/26
25773تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش2,60015,000,0001393/08/26
25775تهرانجردن - آفریقااداریفروش6010,000,000600,000,0001393/08/26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393/08/26
25785تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393/08/26
25276تهرانجردن - ناهیدمغازهفروش2127,000,000567,000,0001393/08/24
25307تهرانجردنآپارتمانفروش1887,500,000141,000,0001393/08/24
25318تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش2038,800,0001,786,400,0001393/08/24
25349تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/08/24
24866تهرانگاندیمغازهفروش5815,000,000870,000,0001393/08/20
24867تهرانگاندی جنوبیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393/08/20
24868تهرانگاندی آپارتمانفروش33010,000,0003,300,000,0001393/08/20
24869تهرانگاندیاداریفروش7714,000,0001,078,000,0001393/08/20
24507تهرانجردنکلنگیفروش46019,000,0008,740,000,0001393/08/19
Page top