جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28367تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393/09/25
28037تهرانگاندیآپارتمانفروش1776,700,0001,185,900,0001393/09/23
28102تهرانجردنآپارتمانفروش1878,500,0001,589,500,0001393/09/23
28217تهرانجردنآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393/09/23
27959تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش12010,200,0001,224,000,0001393/09/20
27961تهرانجردناداریفروش8010,500,000840,000,0001393/09/20
27963تهرانآفریقاآپارتمانفروش1297,700,000993,300,0001393/09/20
27980تهرانجردناداریفروش6110,000,000610,000,0001393/09/20
27984تهرانجردنآپارتمانفروش2186,800,0001,482,400,0001393/09/20
27743تهرانگاندیاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393/09/19
27756تهرانگاندیمستغلاتفروش7012,000,0001393/09/19
27624تهرانجردناداریفروش4114,650,000600,000,0001393/09/18
27630تهرانجردنآپارتمانفروش1909,100,0001,729,000,0001393/09/18
27320تهرانجردناداریفروش11012,000,0001,260,000,0001393/09/15
27346تهرانجردنآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393/09/15
27370تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001393/09/15
26907تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001393/09/11
26929تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001393/09/11
26940تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393/09/11
26764تهرانگاندیاداریفروش1,56013,000,0001393/09/10
26802تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393/09/10
26548تهرانجردنآپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393/09/09
26568تهرانجردناداریفروش12518,000,0002,250,000,0001393/09/09
26569تهرانجردناداریفروش11030,000,0003,300,000,0001393/09/09
26570تهرانجردنآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001393/09/09
26583تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/09/09
26598تهرانجردنآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393/09/09
26637تهرانجردنآپارتمانفروش927,000,000644,000,0001393/09/09
26502تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393/09/08
26508تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش45620,000,0001393/09/08
Page top